'Cursus om mensen kennis laten maken met mindfulness'

  Zonder foto

door Impluz

Impluz start op 21 september met de training 'kennismaken met Mindfulness’ in Holten. De cursus heeft als doel mensen te laten kennismaken met Mindfulness, te leren omgaan met stress en hen te leren in het ‘hier en nu’ te leven.

HOLTEN - De eisen die aan mensen in het dagelijks leven gesteld worden, gepaard gaande met veel verschillende taken en rollen, leiden ertoe dat mensen met grote snelheid leven. Dit kan als gevolg hebben dat signalen van (hoge) stress worden genegeerd of zelfs niet meer als signalen worden herkend. Dit leidt vervolgens tot zowel lichamelijke als psychische chronische stressreacties.

Verbeteren
Mindfulness heeft bewezen het psychisch welbevinden te verbeteren en leert mensen adequater omgaan met bijvoorbeeld chronische pijn, stress en somberheid.

Afstand nemen
Bij de training ‘kennismaken met Mindfulness’ leren mensen meer in het hier en nu te leven en leren ze anders omgaan met zorgelijke gedachten en stress. Men leert meer afstand te nemen van gedachten en gevoelens en leren minder op de automatische piloot te reageren.

Vier bijeenkomsten
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van telkens twee uur. Deze bestaan vooral uit het trainen van de Mindfulness-oefeningen zoals adem- en bewegingsoefeningen. Daarnaast worden door deelnemers ervaringen uitgewisseld welke opgedaan worden tijdens de oefeningen. De training gaat van start op 21 september van 19.00 tot 21.00 uur in Holten.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden kan er contact opgenomen worden met het secretariaat van Impluz via 0570-60 49 00 of info@impluz.nl. Ook kunnen belangstellenden zich aanmelden via de website van Impluz.

Meer berichten