Directeur Gerrit Schalk: "Het bedrijfsleven geeft aan dat in de huidige opleidingen weinig tot geen aandacht is voor deze actuele vernieuwingen. Wij proberen door innovatief onderwijs deze aansluiting wel te vinden."
Directeur Gerrit Schalk: "Het bedrijfsleven geeft aan dat in de huidige opleidingen weinig tot geen aandacht is voor deze actuele vernieuwingen. Wij proberen door innovatief onderwijs deze aansluiting wel te vinden." (Foto: REMO)

REMO speelt in op nieuwe ontwikkelingen

  Zakelijk

Bij REMO worden vanaf 2009 de opleidingen installatietechniek en elektrotechniek (BBL) gegeven. Dit in samenwerking met het ROC van Twente. In 2017-2018 is REMO gestart met de zij-instroomgroep voor volwassenen. Bij beide groepen is de invulling van de praktijk voor een groot deel bepalend voor de invulling van de opleiding.

RIJSSEN - Gerrit Schalk, directeur REMO: "Wat wij zien is dat er regelmatig jongeren na de reguliere opleiding aansluitend de opleiding van de andere richting gaan volgen. De leerlingen zien voor zichzelf de meerwaarde en ook komt regelmatig de vraag vanuit het bedrijfsleven. Doordat de jongere zich breder ontwikkelt is hij breder inzetbaar bij het bedrijf. Ook geeft het de jongere zelf meer uitdaging in zijn werkzaamheden."

Burgers worden meer en meer bewust dat de huidige energiebronnen opraken. Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar energieneutrale installaties. Door vindingrijke bouwkundige aanpassingen, gecombineerd met uitgekiende elektrisch gestuurde installaties en optimale energieterugwinnende componenten uit de installatiebranche zijn we in staat energieneutraal te zijn. Gerrit: "Het bedrijfsleven geeft aan dat in de huidige opleidingen weinig tot geen aandacht is voor deze actuele vernieuwingen uit de elektrotechnische en de installatiebedrijfstak. Wij proberen door innovatief onderwijs deze aansluiting wel te vinden."

De elektrotechnische bedrijfstak heeft behoefte aan monteurs die breder inzetbaar zijn. De reikwijdte van het beroepenveld van toekomstig personeel moet breder ontplooid worden. Nieuwe technologieën, zoals domotica, ledverlichting, ventilatietechniek, PV-panelen, zonnecollectoren en warmtepompen worden toegankelijker, betaalbaar en hebben een grote meerwaarde in de branche. Dit betekent dat het opleidingstraject veranderd moet worden om aansluiting te houden bij deze veranderingen. Daarnaast zal er een integratie moeten gaan plaatsvinden tussen beroepsprofielen uit de elektrotechnische bedrijfstak en de installatiebranche. Beide beroepenvelden gaan elkaar aanvullen en zullen uiteindelijk elkaar gaan versterken.

Gerrit: "De opzet van deze nieuwe richting is anders dan wij tot nu toe bij REMO en in Nederland gewend zijn. Het principe is dat de leerling vanuit een gereed product gaat ontdekken wat hij nodig heeft aan kennis, vaardigheden en competenties om zo'n product te kunnen doorgronden en te maken. De opleiding wordt samen met het bedrijfsleven en het ROC van Twente opgezet."

Vraag is groot

De Nederlandse economie trekt aan en de vraag naar goed opgeleide mensen is groot. Daarnaast is er behoefte om zittend personeel om of bij te scholen. In de verschillende beroepen worden steeds meer andere competenties en vaardigheden gevraagd.

Gerrit: "Daar willen wij graag op inspelen door komend cursusjaar te starten met de cross-overopleiding elektrotechniek/installatietechniek. In eerste instantie zal de cross-overopleiding op BBL niveau 3 worden aangeboden. Daarvoor zijn wij tevens nog op zoek naar een instructeur/ontwikkelaar die wil helpen deze opleiding verder vorm te geven. We hopen door deze manier van vooral tl- en havo-leerlingen enthousiast te krijgen voor deze opleiding. De intentie is om aansluitend BBL niveau 4 te gaan ontwikkelen."

Meer berichten