Wim Stegeman:" Een grondwaterstand waarmee landbouw en natuur uit de voeten kunnen is belangrijk." Eigen foto.
Wim Stegeman:" Een grondwaterstand waarmee landbouw en natuur uit de voeten kunnen is belangrijk." Eigen foto. (Foto: CDA Overijssel)

'Maatregelen moeten haalbaar zijn'

  Politiek

door CDA Overijssel

- ADVERTORIAL -

"Ons verkiezingsprogramma zoekt de optimale balans tussen landbouw en natuur", zegt Wim Stegeman, dagelijks bestuurder van waterschap Vechtstromen en CDA-lijsttrekker bij de waterschapsverkiezingen.

RIJSSEN - "Wij delen de bezorgdheid om natuur en milieu, maar we hoeven niet het groenste waterschap te zijn. Maatregelen moeten haalbaar én betaalbaar zijn, met de huidige waterschapslasten met inflatiecorrectie als vertrekpunt. Voor mensen met een laag inkomen vinden wij kwijtschelding noodzakelijk volgens de criteria die de gemeenten in het werkgebied van Vechtstromen willen hanteren." Stegeman ziet het waterschap als de organisatie die primair verantwoordelijk is voor onze waterveiligheid, zorgen dat we droge voeten houden en de kwaliteit van het oppervlaktewater bewaken. "Het is tevens van groot belang om voor een grondwaterstand te zorgen waarmee zowel landbouw en natuur uit de voeten kunnen," zegt Stegeman. Hij ziet het als belangrijkste taak om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken in goede samenwerking met zowel de provincie als de gemeenten." Volgens de CDA-lijsttrekker is het van belang dat het waterschap zich open opstelt naar de samenleving. "Wij willen ruimte geven aan de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en gebruik maken van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen."

Omzien naar elkaar
Susan Faal-Takak uit Rijssen staat op plek vijf op de Provinciale Statenlijst. Een gedreven democraat, het christelijk beginsel toegedaan en met waardering voor ieders eigenheid. Susan is sinds 2015 Statenlid: "Ik vind het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en omzien naar elkaar. We moeten zuinig zijn met de aarde, zodat we haar goed achterlaten voor de mensen na ons." Susan woont met haar man en twee dochters in Rijssen, werkt bij de gemeente Rijssen-Holten en komt uit een CDA-nest. Ze wil haar christelijk geloof blijven uitdragen. Als Statenlid is ze actief op veel onderwerpen: van verkeer-vervoer tot regionale economie, van lokale culturele-sociale initiatieven tot regiodeals, van onderwijs tot vrijheid herdenken. Susan zet zich breed in voor Overijssel en ook voor Rijssen-Holten. "Daar zet ik me de komende vier jaar weer graag voor in." Susan is trots: "Overijssel is mooi en bruist van de energie. Overal werken inwoners, ondernemers en vrijwilligers vol liefde en bedrijvigheid aan de wereld van morgen." Susan is trots op Rijssen-Holten waar sociale aspecten, hardwerkende en ondernemende mensen actief zijn. Susan staat voor de samenleving in Overijssel, sterke MKB-familiebedrijven, veiligheid, voldoende en betaalbare leef- en woonvoorzieningen voor jong en oud. "We moeten als Overijssel investeren in de economie, toekomstige opgaven en vooral in onze mensen. Samen kunnen we veel voor elkaar krijgen."

Meer berichten