Foto: Rick Meinen

Rijssense Susan Faal-Takak voor een krachtig Overijssel

  Politiek

door het CDA Rijssen-Holten

Susan Faal-Takak uit Rijssen staat voor het CDA op plek vijf op de Provinciale Statenlijst. Een gedreven democraat, het christelijk beginsel toegedaan en met waardering voor ieders eigenheid.

RIJSSEN - Susan is sinds 2015 Statenlid: "Ik vind het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en omzien naar elkaar. We moeten zuinig zijn met de aarde, zodat we haar goed achterlaten voor de mensen die na ons komen."Susan woont met haar man en twee dochters in Rijssen, werkt bij de gemeente Rijssen-Holten en komt uit een CDA-nest. Ze hecht waarde aan haar christelijk geloof en dat wil ze blijven uitdragen.Als Statenlid is ze actief op veel onderwerpen: van verkeer-vervoer tot regionale economie, van lokale culturele-sociale initiatieven tot regiodeals, van onderwijs tot vrijheid herdenken.Susan zet zich breed in voor Overijssel, maar ook voor Rijssen-Holten. "Daar zet ik me de komende vier jaar weer graag voor in."

Trots
Susan is trots op Overijssel. "Overijssel is niet alleen mooi, maar het bruist van de energie. Op allerlei plekken in onze provincie werken inwoners, ondernemers en vrijwilligers vol liefde en bedrijvigheid aan de wereld van morgen." Susan is trots op Rijssen-Holten waar sociale aspecten, hardwerkende en ondernemende mensen actief zijn.

Investeren in economie
Susan staat voor de samenleving in Overijssel, sterke MKB-familiebedrijven, veiligheid, voldoende en betaalbare leef- en woonvoorzieningen voor jong en oud. "We moeten als Overijssel investeren in de economie, toekomstige opgaven en vooral in onze mensen. Samen kunnen we veel voor elkaar krijgen."

Natje en droogje
Het CDA wil duurzaam waterbeheer voor een optimale balans tussen mens, aarde en economie. Wij zetten ons actief in voor het behoud en hergebruik van grondstoffen en schoon water in een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit. Dat vraagt om verder kijken dan ons eigen belang en onze tijd. Tegelijkertijd vindt het CDA dat de waterschapslasten betaalbaar moeten blijven voor iedereen. Alleen de inflatiecorrectie toepassen en voor de lage inkomens kwijtschelding hanteren. Zijn de inkomsten van het waterschap niet toereikend, dan moet de tering naar de nering worden gezet.

Kerntaak
Tegengaan van wateroverlast is een kerntaak van het waterschap, van oudsher zelfs de belangrijkste taak. Maar de extreem droge zomer heeft duidelijk gemaakt dat we hier ook echt rekening mee moeten gaan houden.

Het economisch belang van de landbouw is natuurlijk groot en daar moet volgens het CDA dan ook de nadruk op liggen. De natuur kan grote schade lijden door droogte en daarom zijn ook daarvoor maatregelen nodig.

Ruimte
Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap open in de samenleving staat en ruimte geeft aan de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners. Ook moet het waterschap gebruik maken van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen.

Meer berichten