Dankbaar | Rijssen-Holtens Nieuwsblad


Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

Dankbaar

  Nieuwsflits

Vorige week was de laatste schoolweek. Op vrijdagmiddag waren we als ouders op de middelbare school bij de diploma-uitreiking van onze oudste zoon. ’s Avonds mochten we naar de musical van groep acht van onze jongste zoon. Twee bijzondere afsluitingen van een schoolperiode.

De diploma-uitreiking van onze oudste zoon begon en eindigde met gebed. Voordat de jongeren hun diploma kregen, las de directeur uit Marcus 2. In dat gedeelte wordt beschreven hoe Jezus Levi roept om Hem te volgen. Levi, een tollenaar, iemand die door mensen werd veracht. In vers 14 staat: “En Hij (Jezus) ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.“ Je zou er zomaar overheen lezen, maar de directeur wees erop dat het wel bijzonder is wat hier staat. Levi kende Jezus niet, maar zodra Jezus voor hem staat en tegen hem zegt “Volg Mij!”, doet hij dat direct. Zonder enige tegenwerping, zonder vragen, zonder dwang. Levi ziet blijkbaar Jezus’ liefde voor hem. Hij, door mensen veracht, weet zich geaccepteerd door en veilig bij Jezus. De jongeren kregen deze boodschap mee: op allerlei momenten in jullie leven, en ook nu, staat Jezus vóór jou en nodigt Hij jou uit Hem te volgen.

Twee uur later waren we bij de musical van groep acht voor onze jongste zoon. Ook deze avond begon en eindigde met gebed, en ook hier ging de Bijbel open. Een van de juffen vertelde: Op social media wil je alleen de beste kanten van jezelf laten zien. Tegelijkertijd houdt de social media je ook een perfect beeld voor, van mooie en succesvolle mensen. Een beeld waar je zelf nooit aan kunt voldoen. Dat kan je onzeker maken. En toch, zei de juf, is er Iemand die van je houdt precies zoals je bent: de HEERE God. Luister maar naar vers 14 van Psalm 139:“Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.“ Ik vind dat zo bijzonder, zei de juf, want hier staat dat ik prachtig ben, prachtig gemaakt door de HEERE God. Er staat “ik”, maar dit geldt voor jullie net zo. Je mag je eigen naam daar invullen. Dus laat niemand jou vertellen dat je lelijk bent, dat je anders bent, dat je er niet bij hoort. Jij bent prachtig!

Ik voelde mij na afloop dankbaar. Dankbaar dat onze kinderen op school de boodschap mogen horen van Gods liefde voor mensen die verre van perfect zijn en elkaar zo moeilijk accepteren. Juist in een tijd waarin discriminatie, uitsluiting, achterstelling en de onzekerheid die dat met zich meebrengt veel mensen bezighoudt. Dankbaar dat beide bijeenkomsten met gebed begonnen en beëindigd konden worden. Dankbaar voor de persoonlijke aandacht, betrokkenheid, hartelijkheid en liefde van meesters en juffen bij de kinderen en jongeren die op beide scholen naar voren kwam. Hoe anders is dat in een land als Noord-Korea.

Jan Noeverman doet in oktober 2020 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.

Meer berichten