Vestigen voorkeursrecht op gebied Ligtenbergerveld Oost | Rijssen-Holtens Nieuwsblad

Vestigen voorkeursrecht op gebied Ligtenbergerveld Oost

  Nieuwsflits

Rijssen - Het college van B&W zet op het gebied Ligtenbergerveld Oost het grondbeleidsinstrument de Wet voorkeursrecht Gemeenten (WvG) in. Dit is noodzakelijk omdat de voorraad van beschikbare bedrijventerreinen terugloopt. De tijd is aangebroken een nieuw gebied te gaan ontwikkelen.

Waarom dit gebied?

Uit een locatiestudie blijkt dat het gebied in de directe omgeving van Ligtenbergerveld Oost in Rijssen het meeste geschikt is voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein. Om de gemeentelijke positie bij de grondverwerving te versterken heeft het college van B&W op 26 juni 2020 besloten de WvG in te zetten. Hierdoor krijgt de gemeente een betere positie op de grondmarkt.

Proces

De eigenaren van de aangewezen percelen, zowel de gronden als de watergangen, zijn via een brief inmiddels op de hoogte gesteld van de aanwijzing van dit gebied.

Wat gebeurt er?

De aangewezen percelen krijgen in de toekomst mogelijk een niet-agrarische bestemming. Het huidige gebruik wijkt op dit moment af van de toegedachte bestemming. Het college vraagt de gemeenteraad toestemming om een structuurvisie voor het gebied te maken. Daarin wordt de ruimtelijke structuur van het toekomstige bedrijventerrein opgenomen. De ontwikkeling moet nog besproken worden met buurgemeenten en de provincie Overijssel.

Het besluit van 26 juni treedt een dag na publicatie in de Staatscourant in werking en geldt voor een termijn van drie maanden. Publicatie van het besluit in de Staatscourant vond plaats op 1 juli. Bekrachtiging van dit besluit vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van 24 september.

Wat houdt het voorkeursrecht in?

In het kort houdt het collegebesluit in dat bij vervreemding (overdracht van eigendom aan iemand anders) van de aangewezen percelen de eigena(a)r(en) deze eerst aan de gemeente moet aanbieden. Om misverstanden te voorkomen, eigenaren zijn niet verplicht om te verkopen, alleen als men besluit tot vervreemding (verkoop) over te gaan, is de eigenaar verplicht het perceel of de percelen, eerst aan de gemeente aan te bieden.

Om welke percelen gaat het exact?

Het gaat om de percelen in de percelenlijst Lees voor met Readspeaker. In de tekening Lees voor met Readspeaker kunt u precies zien om welk gebied het gaat.

Vragen

Henri Wessels is de contactpersoon. Voor vragen is hij bereikbaar op telefoon 06-10041509 of per e-mail: h.wessels@rijssen-holten.nl.

Meer berichten