Riessens als apart thema op ERH | Rijssen-Holtens Nieuwsblad


<p>De homepage van de websit Erfgoed Rijssen-Holten. Als de plannen doorgaan wordt de website gebruiksvriendelijker en zouden de dialecten van Holten en Rijssen er ook een plaats kunnen krijgen.&nbsp;</p>

De homepage van de websit Erfgoed Rijssen-Holten. Als de plannen doorgaan wordt de website gebruiksvriendelijker en zouden de dialecten van Holten en Rijssen er ook een plaats kunnen krijgen. 

(Foto: Erfgoed Rijssen-Holten )
Rijssens Museum

Riessens als apart thema op ERH

  Nieuwsflits

Als de plannen van de stuurgroep doorgaan krijgt de website Erfgoed Rijssen-Holten binnen afzienbare tijd een facelift.

RIJSSEN – Opzet is om de website nóg aantrekkelijker en toegankelijker te maken door te werken met thema’s. Een van de nieuwe thema’s zal het Rijssens dialect zijn. Het doel van de website Erfgoed Rijssen-Holten (ERH) is het promoten van het erfgoed van Rijssen en Holten.

Immaterieel
De dialecten van Rijssen en Holten zijn immaterieel erfgoed. Op het Rijssens Museum zijn twee dialectwerkgroepen actief. De Dialectwoarkgroep Riessen verzorgt de rubriek voor de typische dialectwoorden en uitdrukkingen in het museumblad de Havezate Kroniek.

Biebel
De andere werkgroep is bezig de Biebel in de Twentse Sproak van Van der Meiden in te lezen in het Rijssens dialect en op een geluidsdrager te zetten. Het nieuwe thema op de website Erfgoed Rijssen-Holten is vooral bedoeld voor de geluidsfragmenten. Het Rijssens dialect wordt zo bewaard met al zijn klankrijkdom en geïnteresseerden kunnen daar via de website heel gemakkelijk aankomen.


Afstand
Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum is bijzonder blij met de plannen voor de website ERH. “Een tijd terug is het evangelie van Johannes in het Rijssens voltooid. Die staat op een usb-stick. In de praktijk blijkt die afstand echter vrij groot. Daarom zoeken we al een tijd naar nieuwe mogelijkheden.

We hebben de kwestie voorgelegd aan projectleider Jannes van de Willige van Erfgoed Rijssen-Holten. Hij kwam met de oplossing om er een zelfstandig thema van te maken op de vernieuwde website. Er is dan ruimte voor een korte uitleg over de ins en outs van het Rijssens dialect én daarnaast is het dialect in geluid te horen. Zo slaan we twee vliegen in één klap: het Rijssense dialect met de verschillende varianten en klanken blijft bewaard én mensen die dat willen kunnen er gemakkelijk bij om naar te luisteren of studie van te maken.”

Discussie
De werkgroepleden kiezen opzettelijk voor geluid en niet voor geschreven dialectteksten. “We zijn ervan overtuigd dat de streektaal nu meer baat heeft bij geluid. Bovendien willen we voorkomen dat er eindeloze discussies ontstaan over de schrijfwijze. Die energie kunnen we beter besteden aan het inlezen. Geschreven tekst was altijd de enige manier om taalklanken vast te leggen. Nu kunnen we die klanken opnemen en beluisteren wanneer we maar willen.”


Wat nit mag is mooi
Naast de Rijssense versie van het evangelie van Johannes, wordt het boek Ruth ingelezen. “Er zijn ook andere verhalen in het Rijssens dialect beschikbaar,” zegt Dannenberg, “Zoals het jeugdboek “Wat nit mag is mooi” van Lenie van Riessen en de ingesproken columns van Gerrit Kraa.

Bommel 
Een vertaling van het Ollie B. Bommelverhaal “De Weetmuts” van Toonder is in de maak.

Heel veel mensen weten niet hoe ze aan het dialect in geluid moeten komen. Die kunnen straks terecht op de Erfgoed Rijssen-Holten.”

De woorden “keukeln” en “maskop” worden behandeld in het nieuwste nummer van de Havezate Kroniek. Het gaat daarbij niet alleen om de betekenis van de woorden, maar ook om de ontstaansgeschiedenis, achtergronden en taalkundige dwarsverbanden vanuit het Middelnederlands. Ook de lezers van de Kroniek kunnen hun kennis van het dialect inbrengen.

Rijssens Museum

Gratis voor vrienden

Wie in 2020 nog vriend wordt van het Rijssens Museum voor 25 euro per jaar, krijgt de laatste Kroniek van 2020 gratis en betaalt pas volgend jaar. Vanwege corona kan opgeven alleen per e-mail op
vrienden@rijssensmuseum.nl

Meer berichten