Actieplan aanpak coronacrisis | Rijssen-Holtens Nieuwsblad

Actieplan aanpak coronacrisis

  Nieuwsflits

Rijssen/ Holten - De raad van de gemeente Rijssen-Holten heeft donderdag 17 december ingestemd met het actieplan corona. In het plan staan de lokale maatregelen waarmee het college in 2021 de gevolgen van de coronacrisis wil aanpakken in samenwerking met de samenleving.

De coronacrisis heeft veel impact op de samenleving in Rijssen en in Holten. Naast de landelijke en regionale regelingen, heeft het college lokale maatregelen opgesteld om de samenleving te ondersteunen in deze moeilijke tijden. De raad was afgelopen donderdagavond positief over de maatregelen in het actieplan. Wethouder Erik Wessels: “Een bijzonder moment, zo in de laatste raadsvergadering van dit jaar. Ik ben blij dat we aan de slag kunnen om onze samenleving te ondersteunen met dit plan in deze lastige tijd.”

Lokale maatregelen

In het plan zitten maatregelen om de jeugd in beeld te houden, sociaal isolement te voorkomen en de zorg voor de inwoners te continueren. Maar ook wil de gemeente verenigingen en stichtingen die in de problemen komen ondersteunen en zo nodig als co-financier optreden bij initiatieven van de lokale middenstand. In het actieplan staat ook dat de gemeente een maatschappelijk initiatief wil ondersteunen en wordt er extra geld gereserveerd voor handhaving.

Het amendement van Gemeentebelang om het bedrag dat was gereserveerd voor de ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven voor het organiseren van herdenkingen van de coronaslachtoffers te schrappen, werd aangenomen.

De kosten voor de maatregelen bedragen op dit moment bijna 845.000 euro en worden betaald uit de coronareserve die het college heeft ingesteld. In deze reserve worden alle middelen gestort die men vanuit het Rijk ontvangt om de crisis aan te pakken. “Ook bij de toekomstige bijdragen die we ontvangen, kijken we samen met de samenleving waar we snel kunnen inspelen op de lokale behoefte”, aldus Wessels.

Langere termijn

De maatregelen zijn in eerste instantie voor 2021 en worden zo nodig aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Begin 2021 wordt gekeken naar wat er op de langere termijn nodig is om de samen door en uit deze crisis te komen.

Meer berichten