Verbod op carbidschieten: 'Beter in gebed dan knallen' | Rijssen-Holtens Nieuwsblad


Foto:

Verbod op carbidschieten: 'Beter in gebed dan knallen'

  Nieuwsflits

Rijssen/ Holten - De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 17 december gestemd voor een verbod op carbidschieten in de gemeente. Volgens portefeuillehouder burgemeester Arco Hofland was het een enorme worsteling voor het college om met dit voorstel te komen. Uiteindelijk stemden veertien raadsleden voor een verbod en zeven tegen.

Rob Meijerink (PvdA): “Zelf ben ik een fervent liefhebber van vuurwerk en de carbidtraditie die samenbindend werkt in de buurtschappen. Maar we leven in een bijzondere tijd. Daarom stem ik met tegenzin voor het collegevoorstel om carbid te verbieden. We kunnen het ons in gezondheidsperspectief niet permiteren het door te laten gaan. En er zou ook een verkeerd signaal vanuit gaan.”

Ook Jan Berkhoff (CHU) ziet geen mogelijkheid om het carbidschieten door te laten gaan. “Met pijn in het hart maar we zitten in de situatie dat de horeca en vele winkels dicht zitten. Er wordt solidariteit van ons verwacht, het verplegend personeel loopt op hun tenen. We moeten ons verstand gebruiken en zeggen: dit jaar geen carbidschieten. Daarom zeggen we, hoe spijtig het ook is, dit jaar geen carbidschieten.”

Ook Erik Alberda (GB) erkent de worsteling. “Een groot deel van onze achterban is, net als ikzelf, is voor carbidschieten. We hadden daarom graag gezien dat het op een of andere manier toegestaan kon worden. Maar de huidige sancties vanuit Den Haag staan dit gewoon in de weg. Het is daarom niet te verantwoorden dit nu toe te staan.”

Bart-Jan van den Berg (VVD) ziet het anders: “Dat het carbidschieten in een aangepaste vorm door zou kunnen gaan, hecht de VVD wel veel waarde aan. Een totaalverbod zien we niet zitten, ondanks de situatie waarin we nu verkeren. We krijgen ook geluiden dat velen er al van afzien, omdat het niet met meer mensen kan. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er gezinnen zijn die in het buitengebied wonen die het alleen met het gezin en eventueel een vriendje en vriendinnetje wil doen. Daarom vinden we een totaalverbod net iets te ver gaan.”

Herman Klein Velderman (D66) heeft vertrouwen in de inwoners en vindt een verbod niet nodig. “Volgens ons is er nog steeds geen probleem om met mensen in gesprek te gaan. Wij vinden daarom dat het wel moet kunnen. Als er mensen zijn, die zeggen: ‘we doen het toch al niet want het wordt veel te ingewikkeld.’ Laat het dan gewoon toe waar het kan. Carbidschieten kun je ook heel beperkt of in gezinsverband doen. Of met twee mensen die geen familie van elkaar zijn.” 

Dieger ten Berge (CDA) vindt een verbod ook niet nodig. “In de commissievergadering hebben we het al gehad over een eerder voorstel om het binnen bepaalde regels toch toe te staan. Daarvoor hebben we ons uitgesproken als CDA.” Daarna kwam de toespraak van premier Mark Rutte. Ten Berge: “Wat betekent dat voor het carbidschieten? Je wilt toch graag de traditie instandhouden. Nu mag je maar met twee mensen bij elkaar komen. Dat maakt het helder hoe de situatie nu is. Daarom is voor ons lokaal geen verbod noodzakelijk. Wel een verantwoorde wijze van carbidschieten. Voor ons geen verbod. Wel gereguleerd zoals in eerder voorstel.”

“Je kunt je afvragen of het met al die maatregelen nog wel leuk en gezellig is en je wel met een knal het jaar uit moet gaan,” zegt André Scheppink (SGP). “Ik denk dat we meer behoefte hebben aan een gebedsmoment dan met een knal dit jaar te verlaten. Beter is het om aan te sluiten bij de maatregelen die aangekondigd zijn en daarom dit jaar wel met een verbod te komen. Maar ik vraag me af of dat überhaupt wel nodig is, want ik vraag me af hoe groot de behoefte nu nog is om met carbid te schieten.” Om helderheid te bieden dat vuurwerk en carbid afschieten niet kan, stemt zijn partij toch voor een verbod.

“Het college heeft enorm geworsteld. Wij zitten in een bijzonder jaar. Zo is de traditie van het paasvuur ook niet doorgegaan. Alhoewel de jongeren toen al heel veel werk hadden verricht, heeft dit toch tot begrip geleid bij de organisatoren,” zegt portefeuillehouder Arco Hofland. “Er geldt een totale lockdown en we zien de hoeveelheid besmettingen in Rijssen-Holten. We zouden een verkeerd signaal geven als we het toch toelaten.”

Wel wil de burgemeester een oproep doen aan gezinnen om stil te staan wat het betekent en waarom een verbod nodig is.

Verder heeft hij niet de illusie dat er nu helemaal niet geknald zal worden. “De handhaving zal erop gericht zijn om hulpdiensten ongestoord hun werk te kunnen laten doen. Tweede prioriteit is de handhaving van openbare orde en veiligheid. En erop toezien van het naleven van de COVID-regels. Derde prioriteit zal gericht zijn op de naleving van vuurwerk- en carbidverbod.”

Het is terecht dat er een verbod op carbidschieten komt

Ja, het aantal besmettingen stijgt te hard in Rijssen-Holten

Nee, alles wordt ons al ontnomen. Dit moet gewoon kunnen

Ja, als vuurwerk niet mag dan carbidschieten ook niet

Maakt me niet uit, ik ga toch wel schieten met vuurwerk of carbid

Meer berichten