Niet fair | Rijssen-Holtens Nieuwsblad


<p>Jan Noeverman</p>

Jan Noeverman

(Foto:)
Muskathjan

Niet fair

  Nieuwsflits

Geen Kerstfair. Dat was de kop van een artikel in deze krant van vorige week. De Kerstfair op de Smidsbelt en een gedeelte van de Dorpsstraat die elk jaar wordt georganiseerd door de Holtense Handels Vereniging kan dit jaar niet doorgaan. Een verrassing was het niet, na een jaar waarin heel veel dingen niet door konden gaan. Ik denk aan verjaardagen, jubilea en andere feestelijke gelegenheden die niet uitgebreid gevierd konden worden. Aan vakanties die geannuleerd moesten worden. Aan de vele (sport)evenementen die niet doorgingen. Ik denk aan allerlei verenigingsactiviteiten die niet door konden gaan. Aan bruiloften die alleen in kleine kring gevierd konden worden. Aan familieleden die niet bezocht konden worden. Aan begrafenissen waar in beperkte kring afscheid genomen moest worden van een geliefde. Aan kerkdiensten die maar een keer in de zoveel weken bezocht kunnen worden. De lijst is bijna eindeloos…

Toch zijn er ook dingen die doorgaan. Het afgelopen jaar hebben veel mensen zich in Rijssen-Holten als vrijwilliger of als mantelzorger belangeloos ingezet voor anderen. In verzorgingshuizen, als belmaatje, binnen organisaties en verenigingen, in kerkelijk werk, gewoon als noaber of in welke vorm dan ook. Daarnaast gaan ook acties voor goede doelen door. Ik denk bijvoorbeeld aan de kerstkaartenactie van ViaVie Welzijn, de crowdfundingactie van de Stichting Steun Rianne Scholman en aan de oliebollenactie van Youth for Africa. Mooi dat zoveel mensen, jong en oud, zich op zoveel verschillende manieren voor een ander inzetten!

Wat helaas ook doorgaat is de wereldwijde christenvervolging. Vorige week verscheen een initiatiefnota van de Tweede Kamerleden Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) over christenvervolging. Miljoenen mensen wereldwijd hebben dagelijks te maken met discriminatie, uitbuiting, gevangenschap, geweld of moord. Veruit de grootste groep vervolgden zijn christenen die in isolatie en/of eenzaamheid leven. Wij kunnen ons dat in Rijssen-Holten nauwelijks voorstellen. In de nota staan concrete punten om vanuit Nederland meer hulp en steun te bieden aan al deze mensen.

De titel van de nota is “Schapen onder de wolven”. Die titel verwijst naar de woorden van Jezus uit Mattheus 10:16: “Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven…” Jezus maakt duidelijk dat Zijn discipelen met haat, geweld en dood te maken zullen krijgen. Toch hoeven ze niet bang te zijn, want God is erbij. Het lichaam kan gedood worden, de ziel niet. Voor miljoenen mensen is dit de dagelijkse werkelijkheid. Ze zijn als schapen die weerloos zijn en een makkelijke prooi vormen voor wolven. Een aangrijpend beeld. In onze regio horen we steeds vaker dat schapen het slachtoffer worden van wolven. Toch is de wolf in ons land beschermd. Dat lijkt niet altijd fair. Je zou toch denken dat de schapen en niet de wolven beschermd moeten worden?

Jan Noeverman doet in oktober 2021 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.

Muskathjan

Meer berichten