Laatste bijeenkomsten Jeruël dit jaar | Rijssen-Holtens Nieuwsblad

Laatste bijeenkomsten Jeruël dit jaar

  Nieuwsflits

Rijssen - De gebedskring in Gebouw Jeruël aan de Van Heekstraat 40 in Rijssen wordt elke maandagavond gehouden, van 19:00 tot 20:00 uur.

Wim ten Hove komt vrijdag 4 december van 19.00 tot 20.00 uur. Hoofdstuk 7 uit de Hebreeënbrief is aan de beurt: ‘Christus, priester uit de eeuwigheid.’ De Joden-christenen aan wie deze brief is geschreven in zeer moeitevolle omstandigheden, worden gedurig opgewekt om omhoog te zien. Let scherp op de Hogepriester van onze belijdenis, de Priester-Koning, rechts van Gods majesteitelijke troon. Hou Hem in het oog.’ Rom 8 vers 34: ‘Wie kan jou wat maken? Christus is gestorven, wat meer is, Hij is ook opgewekt, Die aan Gods rechterhand zit en bidt en pleit voor ons.’

Vrijdag 11 december om 20:00 uur, komt ds. Henk van Wingerden spreken voor Bijbelkring Jeruël, over: ‘draagt elkanders lasten’ (Gal. 6:2) en ‘een ieder zal zijn eigen pak dragen’ (Gal. 6:5) Is dat niet met elkaar in tegenspraak? En wat heeft ons dat te zeggen? Hoe moeten wij hier in geloof mee omgaan? Zo maar wat gedachten waar ds. Henk van Wingerden samen met ons over wil nadenken.

Vrijdag 18 december, Wim ten Hove van 19.00 tot 20.00 uur. Zoals een glas dat op de stenen vloer gevallen is, naar alle kanten kapot spat, zo waren de verstrooide christenjoden. Ze waren weggevlucht, weg van Jeruzalem. Hebreeën 8 vertelt: “De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een Hogepriester hebben, Die in de hemel zit, aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de Hoge en doet daar Zijn dienstwerk. Nu heeft voor ons de hogepriester in Jeruzalem geen betekenis meer.”

Opgave voor komst is gewenst: jeruelrijssen.nl

Meer berichten