Te Lintelo in Museum groot succes | Rijssen-Holtens Nieuwsblad


<p>Fotograaf Henk van der Stouw (links) fotografeert een plastiek van Harry te Lintelo. Arjan te Lintelo assisteert. (Foto: Jan Joost)&nbsp;</p>

Fotograaf Henk van der Stouw (links) fotografeert een plastiek van Harry te Lintelo. Arjan te Lintelo assisteert. (Foto: Jan Joost) 

(Foto: Jan Joost)

Te Lintelo in Museum groot succes

  Nieuwsflits

De actie om het oeuvre van de Rijssense kunstenaar Harry te Lintelo weer in het Rijssens Museum te halen is een doorslaand succes geworden.

Rijssens Museum

RIJSSEN – Veel kunstbezitters hadden aan de oproep van het Rijssens Museum gehoor gegeven om hun kunstwerk in het Koetshuis aan de Kasteellaan te laten fotograferen door Henk van der Stouw van Studio 81.

Harverwarmend
“Het aantal reacties was bij de eerste oproep al hartverwarmend,” zegt Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum. “Na het overlijden van Harry te Lintelo in 2007 is de collectie onder de hamer gekomen, maar ook daarvoor is er werk van Te Lintelo door mensen gekocht. Een aanzienlijk deel van Te Lintelo’s oeuvre is straks weer zichtbaar op het Rijssens Museum door de haarscherpe opnames. Henk van der Stouw was bereid het Koetshuis voor één dag als studio in te richten en de opnames gebruiksgereed aan te leveren.”

Simpel 
Een aantal jaren geleden kwam het Rijssens Museum via Gerard Libbers van Letink Design in Enter in contact met Arjan te Lintelo, de zoon van de kunstenaar. Libbers was betrokken bij de Interactieve Kunst Galerij (IKG) die Letink ontwierp voor het museum. De IKG was bedoeld voor het zichtbaar maken van “zwervende collecties”. Het principe is even simpel als doeltreffend: is het echte kunstwerk niet in bezit, maak dan een perfecte foto en laat die aan het publiek zien. “Op die manier kan het publiek tóch genieten van wat Te Lintelo ons naliet,” aldus Dannenberg.

Gegevens
Het Rijssens Museum beschikte al over heel kleine opnames van de werken van Te Lintelo. “Arjan had die al beschikbaar gesteld. Maar door het organiseren van een speciale Te Lintelo-fotografeerdag, hebben we nu ruim honderd goede opnames die een perfecte doorsnede laten zien van de kunst van Te Lintelo. Bovendien konden we de gelegenheid gebruiken om ook alle gegevens van de kunstwerken vast te leggen. Van de gefotografeerde kunstwerken weten we nu de eigenaars, de materiaalkeuze, de gebruikte techniek en de afmetingen,” licht Dannenberg toe.

Schenkingen
De Te Lintelodag heeft het Rijssens Museum geen windeieren gelegd. “Oud- Lucky-bedrijfsleider Jan Struik schonk een groot kunstwerk aan het museum. Dat hebben we nu permanent hangen,” zegt Dannenberg. “Maar ook Roelf Wolterink en Gerrit ten Wolthuis hebben een schilderij met een typisch Rijssense voorstelling aan het museum geschonken. Arjan te Lintelo nam een flink aantal schilderijen van zijn vader mee en hij heeft ze allemaal bij ons achtergelaten. Daar zijn we bijzonder mee ingenomen,” zegt Dannenberg. “We beschikten al over een bosgezicht van Te Lintelo, dat ooit is geschonken door oud-steenfabrikant Willy Struik. Maar nu kunnen we meer werk van Te Lintelo, ook in het echt, laten zien.”


Expositie
Tijdens de Te Lintelodag werd de roep om een expositie nadrukkelijk gehoord. “We gaan intern bekijken hoe we dat gaan aanpakken,” zegt Dannenberg. 

De nieuwste Havezate Kroniek is uit. Dit is het historisch kwartaalblad van de Rijssense Musea over Rijssen en de Rijssenaren. In het nieuwste nummer staat een verhaal over de Joodse familie Van Bingen, een verhaal over de waterloverlast in de lager gelegen delen van Rijssen en Koos van der Burgh schrijft over ijzer-oer in deze contreien.

Kroniek gratis voor vrienden

De Kroniek is gratis voor vrienden van de Rijssense Musea. Wie dit jaar nog vriend wordt krijgt het laatste nummer van 2020 gratis. Vrienden steunen de Rijssense Musea met 25 euro per jaar. Aanmelden kan op info@rijssensmuseum.nl Prijs in de boekhandel € 6,95

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden