<p>Jan Noeverman</p>

Jan Noeverman

(Foto:)
Muskathjan

Door alles heen

  Nieuwsflits

Al vaak heb ik geschreven over de bemoediging en de troost die er uitgaat van de verhalen uit de vervolgde kerk. De andere kant van die verhalen is het verschrikkelijke lijden dat mensen ondergaan. Wat is er veel lijden, onrecht, pijn, rouw op deze aarde. Beide kanten, het lijden en de bemoediging, kwamen zaterdag naar voren tijdens de online Open Doors-dag. Het thema was “Door alles heen”. Regelmatig zat ik met tranen in mijn ogen te luisteren.

Ron van der Spoel vertelde bijvoorbeeld over een ontmoeting die hij had met een voorganger in Azië. Hij had imam moeten worden, maar via een christelijke vriend leerde hij Christus kennen en werd christen. Vanaf dat moment accepteerden zijn ouders hem niet langer als zoon. Zijn moeder lag in het ziekenhuis, maar hij mocht haar niet bezoeken. Zijn vader overleed, maar hij mocht niet bij de begrafenis zijn. Hij werd onterfd. Zijn broer zat achter hem aan om hem te doden. Het hele dorp sprak schande van hem. Hij had niets en niemand meer. “Wat verschrikkelijk”, zei Van der Spoel tegen hem. De man glimlachte vervolgens en zei: “But I’ve got Jesus”.

“Dat is het geheim van de vervolgde kerk”, zei Van der Spoel. “Ze hebben het heel zwaar, maar: ze hebben Jezus. Door alles heen is Hij het Die hen liefheeft, is Hij het Die hen draagt, is Hij het Die voor hen zorgt. Ons leven is niet afhankelijk van de situatie. Onze identiteit, wie jij ten diepste bent, is niet afhankelijk van de situatie. Vervolgde christenen laten hun leven niet bepalen door hun moeilijke situatie, maar door de relatie. Dat Hij erbij is. Daarom heeft er een kruis midden op deze aarde gestaan, omdat Jezus naar ons toegekomen is, en Zijn leven voor ons gegeven heeft en alles voor ons gedragen heeft. Daarom mogen we weten: door alles heen is Hij erbij!”

Niet de omstandigheden bepalen mijn leven, maar de relatie met Christus! Ik moest denken aan woorden uit Johannes 11, die ik in de afgelopen week twee keer tegengekomen was: “Jezus huilt”. Jezus wordt geroepen omdat Zijn vriend Lazarus (ernstig) ziek is. Jezus is op dat moment niet in de buurt. Pas dagen later komt Jezus aan. De familie en vrienden van Lazarus hadden gehoopt op een wonder. Maar Lazarus was gestorven en lag al vier dagen in een grot begraven als Jezus aankomt. Het wonder was uitgebleven. De zussen van Lazarus zeggen allebei tegen Jezus: “Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.” Jezus belooft dat Lazarus zal opstaan. Maar als Hij bij het graf komt, huilt Jezus. Ondanks dat Jezus weet dat Hij Lazarus levend zal maken, huilt Hij om het gemis van Lazarus. Dat Hij Lazarus direct daarna weer levend maakt, haalt het verdriet en de pijn van dat moment ervoor niet weg. Zo dichtbij komt Hij! Zo belangrijk is de relatie voor Hem. Hij is erbij, ook in zware tijden van lijden, verdriet en rouw. Door alles heen…

Jan Noeverman doet in oktober 2021 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden