Avondbijeenkomsten in Jeruël

  Nieuwsflits

Rijssen - In Gebouw Jeruël aan de Van Heekstraat 40 in Rijssen worden elke maandag en vrijdag avondbijeenkomsten gehouden.

Rijssen - In Gebouw Jeruël aan de Van Heekstraat 40 in Rijssen worden elke maandag en vrijdag avondbijeenkomsten gehouden.

Vrijdag 13 november om 20:00 uur: Het grote geheimenis dat de Zoon van God de straf en de schuld van de zonde van de wereld heeft verzoend door Zijn lijden, sterven en opstanding, is onuitsprekelijk groot. De relatie met Hem is hersteld. Ieder die dat gelooft is gerechtvaardigd. Broeder Henk Schouten uit Rijssen wil met ons nadenken, naar aanleiding van Genesis 15 en Romeinen 4 wat de voorwaarden zijn om die rechtvaardiging te ontvangen. Het thema is daarom: ‘gerechtvaardigd door het geloof.’

De gebedskring wordt elke maandagavond gehouden van 19:00 tot 20:00 uur.

Vrijdag 20 november van 19.00 tot 20.00 uur: Wim ten Hove. Men vervolgt de Hebreeënstudies in Jeruël met hoofdstuk 6. De brief aan de Hebreeën waarschuwt de eerste lezers voor afval van het geloof. Hoop en volharding maken het geloof vast en onwrikbaar; geloof moet reiken tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel, zegt vers 19.

Woensdag 25 november om 20.00 uur: Zoeklichtavond 3 met Bert van Twillert (Apeldoorn). Thema: leven in een tijd van verval.

Het verkooppunt Israëlproducten: donderdag 27 november van 14:00 tot 15:00 uur.

Op vrijdag 27 november om 20:00 uur, komt de Bijbelkring Jeruël samen rond de dialezing van Wim Ligterink. De natuur en het milieu in Twente hebben duchtig te lijden. Broeder Ligterink neemt aanwezigen bij de hand met zijn schitterende dia’s, om vooral te benadrukken hoe mooi het vroeger geweest is. Komt dit ooit nog terug?

Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM kunnen we in gebouw Jeruël met zo'n 20-25 mensen per avond samenkomen. Opgave voor komst is gewenst: jeruelrijssen.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden