Gemeente/ Politiek

VVD: 'Boeren verdienen een vergoeding'

  Nieuwsflits

Rijssen/ Holten - VVD Rijssen-Holten wil de biodiversiteit gaan verbeteren. Dit is niet alleen goed voor de leefomgeving van de insectensoorten, maar het komt de volledige duurzaamheid ten goede. Om dit verder te gaan stimuleren wil VVD Rijssen-Holten daarom geld beschikbaar stellen. Hier wordt een motie voor ingediend tijdens de begrotingsvergadering van aanstaande vrijdag.

Veel grondeigenaren en grondgebruikers zoals boeren zaaien een gedeelte van hun percelen en akkerranden in met bloemstroken. Het resultaat hiervan is dat er veel insecten op af komen, eveneens zijn er voordelen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en zijn deze bloemstroken een mooi aangezicht voor wandelaars en fietsers. Deze mooie ontwikkeling sluit perfect aan bij de brede maatschappelijke wens om de biodiversiteit te verbeteren.

Het feit dat grondeigenaren en grondgebruikers dit doen is echter belangeloos en men krijgt hier geen vergoeding voor. Hierbij is het goed om te bedenken dat er voor deze nobele daad wel grond uit de productie wordt genomen en er op die plekken geen gewas kan worden verbouwd. Geen financiële opbrengsten dus.

Om hen tegemoet te komen wil de VVD daarom deze grondgebruikers en grondeigenaren in het buitengebied van Rijssen-Holten een eenmalige subsidie verstrekken van € 500,- met uiteraard als tegenprestatie dat minimaal 500 vierkante meter akker, akkerranden of wegbermen worden ingezaaid met inheemse bloemen. In totaal wil de VVD Rijssen-Holten een bedrag vrijmaken van 30.000 euro. Het is de bedoeling dat eind 2021 dit geëvalueerd gaat worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden