<p>Jan Noeverman</p>

Jan Noeverman

(Foto:)
Muskathjan

Volledige toewijding

  Nieuwsflits

“Wie van u die een huis wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk af te maken?” Met zo’n soort vraag waarschuwt Jezus in Lukas 14:28 mensen die Hem willen volgen om geen overhaaste beslissing te nemen. Jezus volgen betekent namelijk een leven van verdrukking en vervolging. Het kost veel en vraagt volledige toewijding. Het vraagt om het achterlaten van alles waar je mee bent opgegroeid: je familie, je vrienden, huis en haard.

Anders dan voor mij als christen in Nederland is dit voor miljoenen christenen wereldwijd de dagelijkse werkelijkheid: een leven vol lijden, verdrukking en vervolging. De Muskathlon duurt nog wel even. De extra voorbereidingstijd wil ik gebruiken om mij te verdiepen in andere landen dan Noord-Korea uit de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging. Deze week heb ik verhalen gelezen over christenen in Afghanistan, het land dat na Noord-Korea op plaats 2 staat.

Afghanistan is een land van oorlog, verwoesting, conflict, corruptie, radicalisme, Taliban en strenge islamitische wetgeving. Trouw zijn aan je familie en je stam is belangrijker dan wat dan ook. Dat het land veel verschillende etnische groeperingen kent, draagt bij aan de verdeeldheid en onderlinge strijd in het land. Over één ding zijn al deze groeperingen het wel eens: een Afghaan is een moslim. Wie christen wordt, verraadt de familie en de stam en kan volgens de grondwet de doodstraf krijgen. Veel Afghaanse christenen worden vermoord door hun eigen familie, of door radiale moslimgroeperingen zoals de Taliban. Wie niet wordt gedood, die vlucht, leeft in volstrekte isolatie of houdt zijn geloof verborgen voor de omgeving.

Een Afghaanse christenvrouw vertelt: “Christenen worden ontvoerd, vermoord, of komen heel soms in de gevangenis terecht. Ik ken zelf, net als iedere christen, tientallen mensen die in de laatste tien jaar vermoord of ontvoerd zijn omdat ze christen waren. Van ontvoering, gevangenis of gedood worden is gedood worden voor ons verreweg het beste. Gedood worden duurt slechts een moment, het volgende moment zijn wij voor eeuwig vrij. Het grootste gevaar voor ons is dat ons hart afgeleid wordt door alle pijn, hopeloosheid en angst. We kunnen alles aan als ons hart gericht blijft op Jezus Christus, in Gods kracht.”

Ondanks de zware vervolging groeit het aantal christenen in Afghanistan snel, naar schatting met 20% per jaar! Ik las ergens dat alleen in Iran de groei nog sterker is. “De boodschap dat God een God van liefde is, is voor veel Afghanen volstrekt nieuw”, zegt een andere Afghaanse christen. “Dat God van je houdt en jouw Vader wil zijn, is anders dan wat ze ooit gehoord hebben. De boodschap dat je Gods liefde niet kunt verdienen, maar dat God uit liefde Zijn Zoon gegeven heeft om ieder die in Hem gelooft te redden en eeuwig leven te geven, verandert harten. Het kruis van Christus laat zien dat God rechtvaardig en genadig is. Afghanistan is een gesloten land, maar niet voor de Heilige Geest en voor het Woord van God!”

Jan Noeverman doet in oktober 2021 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.

Muskathjan

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden