Eindtijdbijbelstudies in Jeruël

  Nieuwsflits

Op de Bijbelstudieavond van 16 oktober om 20.00 uur wil Jan Bakker voorganger uit Goor zich buigen over de netelige kwestie wat betreft de macht en invloed van satan in deze wereld. Satan is een reële macht die in Gods schepping duchtig tekeer gaat.

Op de Bijbelstudieavond van 16 oktober om 20.00 uur wil Jan Bakker voorganger uit Goor zich buigen over de netelige kwestie wat betreft de macht en invloed van satan in deze wereld. Satan is een reële macht die in Gods schepping duchtig tekeer gaat.

Hij heeft het in het bijzonder gemunt op de mens in zijn denken over goed en kwaad. Of is er veel meer in deze wereld waar hij zijn kwade invloeden laat gelden? De nood der tijden dwingt ons daar ja op te zeggen.

De gebedskring wordt elke maandagavond gehouden, van 19:00 tot 20:00 uur.

Donderdag 22 oktober om 19.30 uur vervolg Keshercursus. Inhoud: relatie jodendom en christelijk geloof.

Vrijdag 23 oktober van 19.00 tot 20.00 uur komt Wim ten Hove naar Jeruël Rijssen. Iemand die niet tot rust komt, maar die altijd klaagt en bang is, heet een boos en ongelovig hart; daar gaat geen zegen vanuit.

Zo iemand blijft achter en staat op een gevaarlijke plaats, want elk ogenblik komt Amalek. Kom gerust luisteren en meedoen bij deze Bijbelstudie uit Hebreeën 4.

Woensdag 28 oktober om 20.00 uur: Zoeklichtavond 2 met Bert van Twillert (Apeldoorn). Thema: leven in een tijd van verval, studie over het leven van Elia.

Vrijdag 30 oktober om 20.00 uur: Bijbelstudie met Matthijs van der Linden (Ede).

Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM kan men in gebouw Jeruël aan de Van Heekstraat 40 in Rijssen met zo'n 20-25 mensen per avond samenkomen. Opgave voor komst is gewenst: jeruelrijssen.nl

Meer berichten