<p>Jan Noeverman</p>

Jan Noeverman

(Foto: )
Muskathjan

Doelgericht leven

  Nieuwsflits

Als sporter ben ik behoorlijk doelgericht. De 63 kilometer die ik in Zuid-Korea wil lopen blijft een belangrijk doel. Daar train ik uiteindelijk voor, ook al is dat doel nog ver weg nu de Muskathlon verplaatst is naar oktober 2021. Het helpt mij enorm als ik met behulp van trainingsschema’s gericht kan trainen voor een specifiek doel. Ik volg die schema’s niet precies van dag tot dag, maar ze helpen mij zeker bij de invulling van mijn trainingen.

Doelen spelen ook in mijn werk een belangrijke rol. Met een aantal collega’s ontwikkelen we deze maanden een nieuw lesprogramma voor de eerste jaren van de opleidingen Finance & Control, Accountancy en Finance, Tax & Advisory. Centraal daarbij staan de beoogde leerdoelen of leeruitkomsten van de verschillende opleidingen in elk van de jaren van de opleiding.

Bedrijven en organisaties hebben ook doelen, gericht op de lange of de korte termijn. Als het goed is geven die doelen richting aan activiteiten binnen de organisatie. Toch geven al deze doelen niet echt antwoord op de vraag waarom al die activiteiten gedaan worden. In mijn eigen opleiding Bedrijfseconomie leerde ik dat doelen in de ideale situatie afgeleid zijn van een visie, een missie en een strategie. In recente jaren is daaraan een begrip toegevoegd: purpose. Bij purpose gaat het om het antwoord op de vraag wat het bestaansrecht van de organisatie is: de fundamentele reden van zijn. Het is het antwoord op de “why” vraag in de Golden Circle van Simon Sinek. Volgens zijn theorie is de purpose het middel waarmee organisaties zich onderscheiden van concurrenten.

In de marketingwereld is er inmiddels veel discussie over het purpose-denken. Bij veel bedrijven blijkt het benoemen van de purpose uiteindelijk een soort marketingtruc geworden te zijn. De purpose suggereert dat het bedrijf maatschappelijke meerwaarde biedt. Maar er zijn voorbeelden genoeg waarbij een bedrijf het één zegt, maar het andere doet. Ik las ergens dat bedrijven beter eerst kunnen beginnen met het nalaten van wat verkeerd is in plaats van een ongeloofwaardige purpose te formuleren.

Niet alleen bedrijven worstelen met hun bestaansrecht. Ook persoonlijk kun je daarmee worstelen. Wat is de zin van mijn bestaan? Wat draag ik bij in deze wereld? Waar leef ik voor? Paulus schrijft daarover in Filippenzen 3: “ik jaag naar het doel, naar de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus”. Paulus is gericht op maar één doel, het winnen van de prijs: Christus zelf. Daarom spant hij zich in om Christus te leren kennen en de kracht van Zijn opstanding. Hij zegt erbij dat hij dat doel nog niet bereikt heeft en nog niet volmaakt is. Zijn doel is dan ook geen zelfgekozen “purpose”, maar Paulus is daartoe geroepen, gegrepen door Christus. Zo word ook ik geroepen tot een echt doelgericht leven, niet alleen in mijn werk of sport, maar in geloof, vanuit het hart, gericht op Christus.

Jan Noeverman doet in oktober 2021 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea. 

Meer berichten