<p>Jan Noeverman</p>

Jan Noeverman

(Foto: )
Muskathjan

Waarheid!?

  Nieuwsflits

Het aantal besmettingen met covid-19 neemt in Nederland de laatste weken heel snel toe. Zowel landelijk als regionaal wordt nagedacht over strengere maatregelen. De algemene maatregelen, door mij afgekort tot “Aha, TV testen”, blijven gelden: 1,5 m Afstand houden, Handen wassen, zoveel mogelijk Thuiswerken, drukte en bezoek Vermijden en je bij klachten laten Testen.

Uit onderzoeken blijkt dat de meeste Nederlanders in grote lijnen achter de maatregelen uit het coronabeleid staan. Tegelijk is er ook veel verdeeldheid onder Nederlanders. Een derde deel van de Nederlanders wil duidelijkere regels en strengere handhaving, en een kwart juist een veel losser beleid.

De verwarring en de hoeveelheid desinformatie, inclusief allerlei complottheorieën, rondom het coronavirus is enorm. Vorige week nog plaatsten verschillende BN’ers een oproep op sociale media om niet meer mee te doen aan de coronamaatregelen. Niet veel later trokken ze die oproep massaal weer in, na een storm van kritiek en hoon. Sommigen gaven aan dat ze zich niet bewust waren van het gebrek aan steun voor hun mening. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat ze, net als iedere andere Nederlander, op social media vooral informatie te zien krijgen van gelijkgestemden. Het gevolg daarvan is dat je enorm gaat overschatten hoeveel mensen het met jouw mening eens zijn.

Juist in deze coronatijd is de kans dat je in een “filterbubbel” terecht komt groot. Veel informatie ontvangen we alleen digitaal en via (social) media. Berichten en onderwerpen waar we op social media aandacht aan geven, worden aangevuld met andere berichten met eenzelfde boodschap. Wat je aandacht geeft, groeit! Het gevaar dat we zo in onze vrije westerse samenleving onbewust slachtoffer worden van vormen van misleiding en propaganda zou weleens groter kunnen zijn dan we denken.

Propaganda is het bewust en systematisch proberen de mening en het gedrag van iemand anders te sturen in de door de boodschapper gewenste richting. Vaak gebeurt dat door op allerlei manieren steeds dezelfde boodschap te herhalen. In Noord-Korea gebeurt dat in een extreme vorm al decennialang. Zowel in eigen land als daarbuiten wordt het beeld van een heilstaat voortdurend uitgedragen. Nog altijd heeft het land geen enkele besmetting met covid-19 gemeld. Intussen zijn er extreme maatregelen genomen om de landsgrenzen gesloten te houden. Militairen hebben de opdracht om personen die het grensgebied betreden direct dood te schieten.

Natuurlijk is de situatie in Nederland niet te vergelijken met die van Noord-Korea. Gelukkig worden bepaalde “filterbubbels” af en toe doorgeprikt. Intussen bouwen nieuwe bubbels zich op. Ik vind het lastig te midden van al die bubbels en verdeeldheid nog te weten wat nu waar is.

Ineens moest ik denken aan de woorden van Jezus: “De Geest der waarheid zal u in alle waarheid leiden”. Dat gaat over een diepere waarheid: dat mijn eigen hart geen eerlijk beeld geeft van wie ik werkelijk tegenover God en anderen ben. Het Woord van God wil die “filterbubbel” doorprikken en roept mij op te leven met Christus, Die gezegd heeft: “Ik ben de Waarheid”.

Jan Noeverman doet in oktober 2021 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. Hij schrijft over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea. 

Meer berichten