Inzaaien groenstroken hertenkamp Rijssen

  Nieuwsflits

Rijssen - Bij het hertenkamp in Rijssen worden zaterdag 26 september, Burendag, groenstroken met veldbloemen ingezaaid en worden er insectenhotels geplaatst.

Begin dit jaar hebben bewoners rond de omgeving van het hertenkamp contact gezocht met de gemeente Rijssen en Welzijnsorganisatie ViaVie over hun zorgen rond de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied.

Vanwege Buurtkracht is er in februari een eerste bijeenkomst geweest in de kantine van de Oosterhofruiters. Hierbij waren ruim veertig buurtbewoners aanwezig.

Die avond is er een eerste inventarisatie van onderwerpen geweest waarover de bewoners zich konden uitspreken. Door corona konden er echter geen vervolgbijeenkomsten worden gehouden en zijn deze doorgeschoven naar het najaar.

Wel werd door de gemeente Rijssen-Holten direct positief gereageerd op een voorstel enkele groenstroken in te zaaien met veldbloemen. Vanuit een ingestelde werkgroep werd besloten hiervoor een strook in het weiland langs de wadi aan de Steenakkersweg en het fietspad naar de Brekeldschool te gebruiken.

Ook zullen er in de strook langs de wadi twee insectenhotels geplaatst worden die door buurtbewoners zelf zijn gemaakt.

Deze activiteiten worden zaterdag 26 September vanaf 10.00 uur door bewoners uit de buurt uitgevoerd, natuurlijk rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Het verzamelpunt is de wadi aan de Steenakkersweg. De gemeente zal vooraf de grond bewerken en gereed maken voor het inzaaien.

Voor zowel belangstellende buurtbewoners als de buurtwerkers zelf is er tussen 10.00 tot 12.00 uur (beperkt) koffie met krentenwegge en voor de kleine kinderen een snoepzakje.

Voor deze activiteiten is subsidie ontvangen vanuit het Oranjefonds en ViaVie Rijssen.

Het is verder de bedoeling dat later in het najaar door de plaatselijke IVN een zwaluwenhotel geplaatst gaat worden. De Rijssense imkervereniging zorgt volgend voorjaar voor een bijenkorf met bijenvolk. Op deze wijze wordt een begin gemaakt het gebied rond het hertenkamp te verfraaien en wordt ook aan de bijen- en insectenpopulatie aandacht geschonken.

Meer berichten