<p>Jan Noeverman</p>

Jan Noeverman

(Foto: )

Avondmaal

  Nieuwsflits

Zondag vierden wij in onze kerkelijke gemeente het Avondmaal. In deze dienst hoorde ik de vertrouwde woorden uit het eeuwenoude Avondmaalsformulier, over de instelling en de bedoeling van het Avondmaal. Kort samengevat: Net zo zeker als we het brood en de wijn zien en proeven, zo zeker is het dat Christus’ lichaam gebroken en Zijn bloed vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo richt onze Heere Jezus Christus ons geloof en vertrouwen op Zijn volkomen offer aan het kruis, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Door Zijn dood heeft hij de zonde weggenomen en ons de levendmakende Geest verworven. Door die Geest – die woont in Christus, het Hoofd, en in ons, Zijn leden – krijgen wij deel aan al Zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid.

Het formulier eindigt met de woorden: “Bovendien is het door die Geest dat wij als leden van Zijn lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: ‘Één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn.’

1 Korinthe 10:17

. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde Zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpe ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest.” De laatste woorden uit het Avondmaalsformulier raakten mij en zetten mij aan het denken, nu het Avondmaal op een andere manier verliep dan ik gewend ben.

Meer berichten