<p>Foto van de uitreiking Erfgoedpluim Rijssen-Holten aan de familie Te Beest voor de gerestaureerde boerderij.</p>

Foto van de uitreiking Erfgoedpluim Rijssen-Holten aan de familie Te Beest voor de gerestaureerde boerderij.

(

Foto: Gemeente Rijssen-Holten

)

Erfgoedpluim voor Ter Horst en Te Beest

  Nieuwsflits

Rijssen/ Holten - De Erfgoedpluim Rijssen-Holten 2020 is maandag 7 september uitgereikt aan twee winnaars. Wethouder van erfgoed Erik Wessels en voorzitter van de erfgoedadviesraad Wim Nijkamp overhandigden de prijs aan G. ter Horst (Rijssen) en de familie Te Beest (Holten).

Winnaar Rijssen: Gerrit ter Horst

Gerrit ter Horst krijgt de erfgoedpluim als dank voor zijn tomeloze inzet voor het behoud van gemeentelijke monumenten, zoals Pelmolen Ter Horst en de Engelse Tribune Rijssen.

Pelmolen en Ter Horst; twee namen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Sommigen kunnen zich misschien nog herinneren dat de Pelmolen in ernstige staat van verval was. Eigenlijk niet meer was dan een ruïne, rijp om met de grond gelijk gemaakt te worden. Door de inzet van velen is de molen ongeveer 55 jaar geleden, samen met het daarbij behorende woonhuis, grondig gerestaureerd.

De molen werd een echte publiekstrekker, met name wanneer deze in bedrijf werd gezet en de wieken draaiden. Binnen kan men zien hoe in verleden jaren olie werd geslagen en koren werd gemalen. Ook zijn hier van menig bruidspaar trouwreportages gemaakt.

De molen is een grote aanwinst voor Rijssen en een niet te missen binnenkomer vanaf de Wierdensestraat.

In al die jaren was en is de naam Ter Horst nauw aan de molen verbonden geweest en is veel werk verzet.

Ruim een jaar geleden is door Gerrit ter Horst de intentie uitgesproken om de Engelse Tribune in Rijssen op het voormalige RV-terrein aan de Wierdensestraat te behouden voor de Rijssense gemeenschap. Als voorzitter van de stichting Engelse Tribune Rijssen is hij op dit moment druk om alle financiën rond te krijgen en ervoor te zorgen dat de verplaatsing van het gemeentelijke monument naar het nieuwe sportpark in ‘t Opbroek een groot succes wordt.

Met de uitreiking van de pluim wil de erfgoedadviesraad laten weten dat de inzet van Gerrit ter Horst voor het behouden van gemeentelijke monumenten enorm gewaardeerd wordt.

Winnaar Holten: familie Te Beest

De familie Te Beest heeft de oude boerderij aan de Keizersweg 42 in vervallen staat aangekocht. Het pand is aangewezen als gemeentelijk monument en had een bouw- en restauratieplan nodig om het pand weer bewoonbaar te maken en te laten voldoen aan de eisen van een woning van nu. Hierbij moest ook de monumentale waarde van het pand behouden blijven.

Om dit op te lossen is gekozen voor het bouwen van een nieuw (woon)gebouw in schuurvorm achter de boerderij, verbonden met de gerestaureerde boerderij door een transparant tussenlid.

Dit bouwwerk, met een dichte gevel naar de straatzijde, is uitgevoerd in een donkere kleur. Hierdoor wordt des te meer de nadruk gelegd op het ensemble van boerderij en kookhuis.

Samen met de geslaagde restauratie van het exterieur en de verdere inrichting van het terrein is de familie er volgens de erfgoedadviesraad in geslaagd de monumentale waarde in hoge mate te behouden. Door de gekozen uitvoering wordt deze op sommige punten zelfs versterkt.

De erfgoedadviesraad heeft waardering voor de inzet en de wijze waarop wordt bijgedragen aan de instandhouding van deze laatste monumentale boerderij in dit oorspronkelijke agrarisch gebied van Holten: de Haar. Een waardering in de vorm van deze Erfgoedpluim is dan ook zeker op zijn plaats.

Erfgoedpluim Rijssen-Holten

De Erfgoedpluim is een initiatief van de Erfgoedadviesraad in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten.

De pluim is een aanmoedigingsprijs voor een persoon, meerdere personen of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de instandhouding van het ruimtelijk erfgoed in Rijssen-Holten.

Het achterliggende doel van de erfgoedpluim is om het erfgoed in Rijssen-Holten te promoten en de vele vrijwilligers en erfgoed professionals waardering te geven voor hun inzet. De erfgoedpluim is dan ook een aanmoedigingsprijs om de parels in de gemeente, groot en klein, te blijven omarmen en onderhouden.

De laatste jaren zit erfgoed landelijk, maar ook lokaal, duidelijk in de lift. De Erfgoedadviesraad geeft sinds 2018 advies aan de gemeente over zaken die het ruimtelijk erfgoed betreffen.

Meer berichten