<p>Noeverman</p>

Noeverman

(

Foto:

)

Marathon

  Nieuwsflits

Afgelopen zaterdag, 29 augustus, vond de Muskathlon@home plaats. In het hele land gingen honderden deelnemers sporten voor Compassion of Open Doors. Met elkaar werd meer dan 300.000 euro opgehaald om kinderen in armoede of vervolgde christenen te helpen.

De Muskathlondag begon met een korte overdenking van Henk Stoorvogel. Hij sprak vanuit Handelingen 3 over een verlamde bedelaar die dichtbij de tempel zit. Dichtbij God en dichtbij de mensen, maar toch buiten. Dat is wat vervolging en armoede doet met mensen: hen buitensluiten. Buitensluiten van het leven waarnaar ze verlangen. De bedelaar vraagt Petrus en Johannes om een klein beetje geld, een aalmoes. Voldoende om deze ene dag door te komen. Naar meer durft hij niet te verlangen. Petrus en Johannes willen zoveel meer geven. Ze pakken de hand van de bedelaar en zetten hem weer op zijn voeten, in de Naam van Jezus Christus! Op het moment dat dit gebeurt, keert onmiddellijk de kracht in de voeten van de bedelaar terug. Hij springt overeind, loopt rond en lopend en springend en God lovend gaat de bedelaar met Petrus en Johannes de tempel binnen. Het gedeelte eindigt in de tempel. De bedelaar gaat van buiten naar binnen: hij hoort erbij!

Dit Bijbelgedeelte laat volgens Stoorvogel zien wat het verlangen is van de Muskathlon, vanuit de kern van het Evangelie. Dat is veel meer dan alleen geld geven en bidden voor mensen in armoede of in vervolging. Het verlangen is om mensen hun waardigheid terug te geven. De Muskathon wil een beweging zijn van mensen die in de Naam van Jezus Christus op weg willen gaan om vriendschappen te sluiten met mensen in nood. Om er echt te zijn, in het veld, om de hand van mensen in nood vast te pakken. Dat is wat mensen die in armoede of in vervolging leven kracht geeft, hun waardigheid vernieuwt, en mensen weer op hun benen zet.

Hoe groots de woorden van Stoorvogel misschien ook klinken, in de kern gaat het om iets kleins: er zijn voor anderen waaraan je je met je hart wilt verbinden. Voor mij zijn dat de vervolgde christenen in Noord-Korea. Voor hen heb ik zaterdag een marathon rond Rijssen gelopen, in 3:37:30. De eerste helft heb ik alleen gelopen, de tweede helft met een vriend. Mijn jongste zoon verraste mij vrijdagavond. Bij het avondeten kondigde hij aan dat hij de volgende dag mee wilde fietsen. Hij heeft de ruim 42 kilometer dus op de fiets afgelegd, voor, achter of naast mij. Hoewel ik nog steeds alleen moest lopen, maakte zijn gezelschap voor mij wel veel verschil. Het zorgde voor een gesprek onderweg en het leidde mij af van de toenemende pijn in mijn benen.

De Muskathlon@home in Nederland dit jaar was een prachtig alternatief nu de Muskathlons in het buitenland niet door konden gaan. Het maakt mijn verlangen om in oktober 2021 echt in Zuid-Korea te zijn voor de Muskathlon alleen maar groter.

Jan Noeverman doet in oktober 2021 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.

Muskathjan

Meer berichten