De leerlingen van klas 1A laten trots hun certificaat zien.
De leerlingen van klas 1A laten trots hun certificaat zien. (Foto: Pius X College Rijssen)

Leerlingen klas 1A van Pius X College zijn mediawijs

  Ingezonden

Alle leerlingen van klas 1 hebben de lessenserie Mediawijsheid met succes afgerond. Hiervoor hebben ze afgelopen periode een certificaat mogen ontvangen.

RIJSSEN - In de lessen heeft docent Rea Westerbaan met de leerlingen verschillende onderwerpen rondom dit thema behandeld. Zo hebben ze gekeken naar de impact van gedrag op internet en sociale media, zowel in positieve als negatieve zin. Leerlingen werden geprikkeld na te denken over de gevolgen van berichten op sociale media. Begrippen als grooming, hacken, sexting en online pesten kwamen hierbij aan bod. Ook leerden de kinderen zichzelf te beschermen op internet. Ze onderzochten hoe berichten op internet en sociale media bij kunnen dragen aan hun online profiel.

De lesinhoud werd grotendeels digitaal doorlopen. Dit werd afgewisseld met klassikale activiteiten, waarbij interactie met de leerlingen belangrijk was. Aan het eind van elke les maakten de leerlingen een kleine toets. Voor het behalen van het certificaat moesten alle toetsen voldoende zijn afgerond. Gelukkig is dit door alle leerlingen gelukt en kunnen ze zich daarom met recht mediawijs noemen.

Meer berichten