De stichting wil zorgen voor extraatjes voor de bewoners van onder meer Eltheto. Foto: Jeffrey Scholman / Tubantia.
De stichting wil zorgen voor extraatjes voor de bewoners van onder meer Eltheto. Foto: Jeffrey Scholman / Tubantia. (Foto: Jeffrey Scholman / Tubantia (Datum foto: 02-12-2013))

Missie is bevorderen van het welzijn

  Ingezonden

door Stichting Vrienden van Eltheto en De Schutse

Sinds een paar maanden is de Stichting Vrienden van Eltheto en De Schutse officieel van start gegaan. Het is een fusie van de oorspronkelijke Vrienden van Eltheto en de Vrienden van Eugeria-De Schutse. De Vrienden dragen de bewoners van de huizen Eltheto en De Schutse in Rijssen een warm hart toe.

RIJSSEN - De missie van de Stichting Vrienden van Eltheto en De Schutse is het bevorderen van het welzijn van de bewoners. "Dit wordt vormgegeven door het bewaken en bevorderen van de beleving van de identiteit en het ondersteunen van de weeksluiting in Eltheto, maar ook zorgen wij voor extraatjes die niet worden gefinancierd vanuit de wet langdurige zorg," aldus een woordvoerder.

Vrijetijdsbesteding
"Voorbeelden van die extraatjes zijn abonnementen op krant en kerkblad, het voorzien in diverse vormen van vrijetijdsbesteding zoals uitstapjes of reisjes, aanschaf van Qwiek-up apparaat waarbij door geluid en beelden worden zintuigen geprikkeld zodat bewoners rustig kunnen worden, aanschaf van biljarttafels met toebehoren, spelletjes, psalmbord voor de weeksluiting en dergelijke."Dit alles gebeurt in goed overleg met de wijkmanager en activiteitenbegeleiders.

Bloemetje
"Verder verwelkomen we nieuwe bewoners met een bloemetje en worden ze ter gelegenheid van hun verjaardag verblijd met een fleurig boeketje. Al deze activiteiten kosten geld.Als stichting willen we graag zoveel mogelijk donateurs, zodat we het leven van de bewoners van Eltheto en De Schutse nog prettiger mogen maken. Daarom vragen wij bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers enzovoort om donateur te worden."

De stichting heeft geen winstoogmerk. "Dat betekent dat alle baten ten goede komen aan de bewoners of toegevoegd worden aan de reserves. Stichting Vrienden van Eltheto en De Schutse heeft de ANBI-status, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar. "

Aanmelden als donateur kan door naam- en adresgegevens op te schrijven en deze te deponeren in de brievenbus van de Stichting Vrienden van Eltheto en De Schutse in de hal van één van beide huizen in Rijssen. Dit kan ook per mail via secretaris.vriendenvan@hotmail.com. Vervolgens ontvangt men dan één keer per jaar een brief met het verzoek de jaardonatie over te maken. Elke gift is welkom.

Meer berichten