Foto: Pixabay
INGEZONDEN Windmolens

Welke kant waaien we op?

  Ingezonden

Alternatieve energievormen zijn nodig om onze aardbol te sparen en om als mensheid verder te komen. Volgens de plannen van de overheid worden we verplicht te kiezen uit eigenlijk maar twee mogelijkheden: zon en windenergie. Zelfs daarbinnen lijken er bijna geen alternatieven te bestaan.

Het worden velden met zonnepanelen en windturbines die het liefst zo hoog mogelijk zijn want anders zouden ze niet rendabel zijn. Maar wat is rendabel? Dat is het wanneer van de opbrengsten het onderhoud en op den duur eventuele vervanging betaald kunnen worden, maar wat zien we overal gebeuren? Energiemaatschappijen die volop dure reclame maken, regelmatig voetbalclubs e.d. sponseren en aan het eind van het boekjaar de aandeelhouders ook nog blij maken. In plaats daarvan was het wellicht verstandiger geweest om alvast te beginnen met investeringen in het netwerk dat vergaande aanpassingen moet ondergaan en waarvoor het geld nu weer door de belastingbetaler moet worden opgebracht, u en ik dus.

Ik zou denken dat we best met kleinere meer acceptabele molens toe kunnen welke beter in het landschap passen. Hier komt ook een alternatief in beeld waar een groep mensen in Laren aan werkt maar waar nog nooit een ambtenaar uit belangstelling is wezen kijken, maar ook kunnen we dan lagere gangbare turbines gebruiken waar er misschien meer van moeten komen maar die beter in het landschap passen en dan kom je op een ander punt; waar in het landschap ?

Iedereen lijkt het er wel over eens dat de turbines geen goed doen aan de leefbaarheid van de omgeving ervan voor de mens dus wil niemand ze in de buurt en dan is er gelukkig nog iemand die daar ook aan denkt: Willy Veneklaas. Ook hij denkt dat ze beter op de Holterberg geplaatst kunnen worden, uit de directe leefomgeving van de mens. En dan hoor ik al; en de dieren dan? Dieren zijn er overal dus ook op het platteland waar de molens nu gepland staan en helaas zullen er altijd vogels sneuvelen in de wieken. Maar een ander voordeel is dat we op de Holterberg steeds hoger in de atmosfeer komen en dientengevolge de molens wellicht nog lager uitgevoerd kunnen worden.

Dan is er de groep mensen die vinden dat dit soort projecten langs de snelwegen en spoorlijnen moeten komen. Maar ook daar wonen mensen, zoals ik dus, die al veel overlast te verwerken hebben gehad. Onlangs een verbreding van de A1 en dan vraag je vooraf of alles op de tekeningen vermeld staat en krijgt als antwoord: JA. Maar van de zgn. portalen met schermen erop en de veel grotere verkeersborden dan voorheen werd met geen woord gerept en deze stonden echt niet op te tekeningen, je krijgt ze wel bij iedere blik naar buiten toe in beeld en dat is voor mij meer dan genoeg verstoring van het landschap, daar hoeven echt geen molens bij.

Tot slot: kerncentrales geven afval wat erg lang opgeslagen moet worden maar ze worden ook steeds veiliger en de afvalberg die ontstaat van oude zonnepanelen en molenwieken waarvoor nog geen verwerkingstechnieken bestaan is wel vele malen groter, maar ja, ook dat zien de meeste mensen niet (of willen het niet) net als de ongegeneerde toename van het energiegebruik.

Bennie Kolkman

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden