Ouderling B.J. Wessels en zijn vrouw Hermanna Dannenberg.
Ouderling B.J. Wessels en zijn vrouw Hermanna Dannenberg. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 134: 'Zij vinden geen rust meer in de wereld'

  Historie

door Robert van Kralingen

Ouderling B.J. Wessels ('De Beemer') overlijdt op 8 september 1971 op de leeftijd van 75 jaar. Ruim 30 jaar heeft hij de gemeente in het ambt gediend, eerst in de Eskerk, later in de Noorderkerk.

Berend Jan Wessels wordt op 26 oktober 1895 geboren te Rijssen. Rond zijn 22ste jaar wordt hij door de Heere stilgezet.Als hij later verkering krijgt met Hermanna Dannenberg, vraagt deze op zeker moment: 'Berend Jan, als je liever met een bekeerd meisje wil trouwen, zeg me dat dan eerlijk.' Daarop antwoordt hij beslist: 'Manna, ik wil jou als vrouw en geen ander!' Op zaterdag 4 augustus 1923 treden ze met elkaar in het huwelijk. De volgende dag wordt dit kerkelijk bevestigd. Hun huwelijk wordt gezegend met de geboorte van acht kinderen.

Schamele bezittingen
Aanvankelijk is Wessels bij de firma Bolletje in Almelo werkzaam als beschuitbakker. Later treedt hij in dienst bij meelhandelaar G. Ligtenberg ('Graads van de Teune') te Rijssen.Als kandidaat M. Hofman in die tijd het beroep naar de Eskerk aanneemt, krijgt Wessels de opdracht om hem te verhuizen. Met paard en wagen zorgt hij ervoor dat de schamele bezittingen van de nieuwe predikant veilig vanuit Beekbergen naar Rijssen worden overgebracht. Hoewel Wessels zich tijdens de verhuizing wel eens afvraagt 'wat dat met dat arme boertje in Rijssen toch moet worden', denkt hij daar later met beschaamdheid aan terug. Onder de prediking van ds. Hofman worden er namelijk vele zaken uit zijn zielenleven verklaard. Het grootste deel van zijn leven is Wessels werkzaam op 'n Stoom.

Bezoeken
In 1933 wordt hij in de Eskerk gekozen tot diaken. Later volgt zijn verkiezing tot ouderling. Als de Eskerk zich in 1953 aansluit bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, komt Wessels over naar de Walkerk. Daar wordt hij eind 1959 gekozen tot ouderling. Vooral nadat hij is gepensioneerd, legt hij samen met de ouderlingen B. Averesch en G.J. van der Stouw vele bezoeken in de gemeente af.

Verlost
Op 8 september 1971, enkele maanden na het overlijden van zijn vrouw, neemt de Heere hem uit dit leven weg. Vier dagen later vindt de begrafenis plaats.Tijdens de rouwdienst spreekt ds. A. Bregman over Psalm 34:7: 'Deze ellendige riep, en de Heere hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De overledene mocht God in Zijn recht toevallen en zich verlustigen in de geopenbaarde Christus', aldus ds. Bregman. 'Hij is nu echter verlost uit al zijn benauwdheden en zo mogen we hem nastaren.'

Oude vriend
Aan de geopende groeve voert ds. H. Ligtenberg jr. het woord. 'Zij die zich als ellendigen leren kennen, vinden geen rust meer in de wereld. Maar in Christus mogen zulke vermoeiden en belasten rust vinden. Deze rust mocht ook het deel van de overledene zijn. Ook voor deze oude vriend geldt het, dat de Heere Jezus door Zijn sterven gerechtigheid heeft verworven. Een rijke troost om zo te sterven en te erven dat grote goed, dat weggelegd is voor degenen die de Heere vrezen.'

Meer berichten