Broederlijk bijeen. Van links naar rechts: ds. A. Bregman, ds. J. Mol, ds. G.A. Zijderveld en ds. J. Karels.
Broederlijk bijeen. Van links naar rechts: ds. A. Bregman, ds. J. Mol, ds. G.A. Zijderveld en ds. J. Karels. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 133: 'We hebben lief en leed gedeeld'

  Historie

door Robert van Kralingen

In januari 1979 wordt er bij ds. Bregman niet alleen oververmoeidheid geconstateerd, maar ook een zware longontsteking. Verschillende maanden is hij dan ook niet in staat zijn werk te verrichten.

Tijdens zijn ziekte vertroost de Heere hem echter uit Psalm 25:8-9: 'De Heere is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.' Op 13 april, Goede Vrijdag, kan hij weer een keer in de gemeente voorgaan.

In de kerkbode doet ds. Bregman verslag van zijn ervaringen tijdens zijn ziekte. 'In de eerste plaats heeft de Heere het wonderlijk wel gemaakt. Door bestrijdingen en aanvechtingen heen was Hij onveranderlijk goed voor ons, ja, voor zulk één, waar de Heere van moet zeggen: Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar de Heere kan ons nietig en klein maken en in Christus, de biddende en dankende Hogepriester, wil Hij in de benauwdheid van ons hart Zich een goeddoend God betonen. Ook tijdens het lichamelijk onderzoek was er een wegzinken in de goedertierenheid Gods. Ja, dan kunnen wij niet bevatten, hoe goed de Heere voor een albederver wil zijn. Wij mochten ervaren, dat het nimmer meer van onze kant kan komen. Maar alleen door de Heere Jezus Christus is er verwachting. Hij heeft Zich doodgeliefd voor verlorenen en doemwaardigen, voor zondaren die nooit naar God zouden hebben gevraagd. Uit Psalm 32:10 mocht ik ondervinden: De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.'

Luidklok
Op 20 mei 1980 is het 25 jaar geleden dat de Noorderkerk in gebruik is genomen. Ter gelegenheid daarvan wordt de toren van de kerk van een luidklok voorzien. De klok heeft een diameter van 131,4 centimeter en weegt 1264 kilogram. Het opschrift op de klok luidt: 'Ik werd aangebracht bij het 25-jarig bestaan van de Noorderkerk, behorende tot de Geref. Gemeente van Rijssen, in het jaar 1980. Op maandag 6 oktober wordt de klok in de toren geplaatst. De avond ervoor heeft ds. Bregman aan het slot van de dienst Psalm 89:7 laten zingen: Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Kracht, sterkte en moed
In januari 1982 vertrekt ds. J. Mol naar Elspeet. Bij zijn afscheid zegt hij tot de kerkenraad: 'Broeders, wij mochten in al die jaren op aangename wijze samenwerken. Niettegenstaande de grote kerkenraad was er geen sprake van haat, nijd of tweedracht.

De Heere heeft alles wel gemaakt en Hij bestendige dit en sterke u Geliefde broeder Bregman, ik weet hoe 't is. Met alle vrijmoedigheid durf ik te zeggen, dat wij vrienden waren en lief en leed gedeeld hebben. Hoe pijnlijk nu het afscheid moge zijn, ik beveel u Gode. De Heere geve kracht, sterkte en moed.'

Als ds. Mol een week later zijn intrede in Elspeet doet, wordt hij door ds. Bregman toegesproken. 'Toen u in Rijssen kwam, was u een zwakke man en bij het verlaten van Rijssen bent u sterk. Bij mijn komst in Rijssen was ik sterk en nu ben ik een zwakke man.' In 1983 krijgt de gemeente er weer een tweede predikant bij in de persoon van ds. J. Karels. Op 9 februari wordt hij door ds. Bregman bevestigd.

Meer berichten