Woningen op het Haareinde.
Woningen op het Haareinde. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 129: 'De uitgestelde hoop krenkt het hart'

  Historie

door Robert van Kralingen

Op diverse terreinen mag Nieuwenhuis de zorgende hand van de Heere ervaren. Zo gebeurt het eens dat er een van zijn twee varkens doodgaat. Voor zijn grote gezin is dat een enorme tegenvaller. Toch komt er geen klacht over zijn lippen. Leunend op een schot in de stal wordt hij zélf de schuldige hiervan. 's Avonds, tijdens het avondeten, legt hij de nood van zijn gezin voor de Heere neer.

Als er even later iemand binnenstapt die het gebed van Nieuwenhuis heeft gehoord, wordt hem toegevoegd: 'Jij krijgt van mij geld om een nieuw varken te kopen. Kun je het ooit nog terugbetalen, dan is dat goed. Kun je dat niet, dan is dat ook goed.'

Zakelijk en zeer bewogen
In 1941 wordt Nieuwenhuis gekozen tot diaken. Elf jaar later volgt zijn verkiezing tot ouderling. Kerkenraadsleden met wie hij veel omgang heeft, zijn H. Seppenwoolde ('Klôks Hèèndrik'), J.H. Altink ('Boers Jan'), H. Haase ('Mans van 'n Haazen') en B. Averesch ('Pröt'l Bats').

In de gemeente bestaat er veel achting voor zijn geestelijk leven. Hoewel Nieuwenhuis van nature zakelijk van karakter is, zijn er ook ogenblikken dat hij zeer bewogen is. Dat gebeurt vooral als de rijkdom van Christus in de prediking wordt uitgestald of in de gesprekken aan de orde komt.

Bijzonder vertroost

Aan het einde van zijn leven wordt Nieuwenhuis ziek en ontstaat er bij hem een verlangen om heen te gaan. Als hij kort voor zijn overlijden achter zijn huis naar een aantal duiven in de lucht zit te kijken, wordt hij bijzonder vertroost vanuit Psalm 68:7: 'Gelijk een duif door 't zilverwit, en 't goud, dat op haar veed'ren zit.'Als hij op zekere morgen wakker wordt en bemerkt dat hij nog steeds in het ondermaanse is, zegt hij: 'De uitgestelde hoop krenkt het hart.'Nadat hij zijn kinderen en kleinkinderen voor de laatste keer heeft vermaand, bepaalt de Heere hem bij 2 Timótheüs 4:7-8: 'Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben.'Deze tekst wordt later ook op zijn grafsteen vermeld.

Den vrome en den oprechte
Op 6 september 1975 neemt de Heere hem uit dit leven weg, op de leeftijd van 77 jaar.Vier dagen later vindt de begrafenis plaats.Ds. Bregman spreekt daarbij over 2 Timótheüs 4:7-8. Verder wordt er nog gesproken door ds. J. Mol, ouderling G.J. van der Stouw en ds. H. Ligtenberg jr.In de kerkbode wordt er bij zijn overlijden en begrafenis stilgestaan. Het verslag wordt afgesloten met de woorden van Psalm 37:37: 'Let op den vrome en zie naar den oprechte, want het einde van dien man zal vrede zijn.'

Meer berichten