Een deel van de familie Averesch-ten Bolscher.
Een deel van de familie Averesch-ten Bolscher. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 124: ook in hun dood niet gescheiden

  Historie

door Robert van Kralingen

Als ds. Bregman die zondag aan het einde van de morgendienst van het overlijden van Gerrit Jan op de hoogte wordt gesteld en dit ook aan de gemeente meedeelt en daarbij onder meer opmerkt: 'Kinderen, jullie meester is overleden', gaat er een golf van ontroering door de kerk.

Dat de verslagenheid bij Berendina en de kinderen groot is, is duidelijk. Hoewel ze niet hoeven te treuren als degenen die geen hoop hebben, is het haast niet te dragen. Als ds. Bregman op rouwbezoek komt en Berendina condoleert, zegt hij echter: 'Vrouw, de Heere zal je ondersteunen, dat heeft Hij mij bekendgemaakt.' Als hij langs beide kisten loopt, merkt hij op: 'Nu ga ik als een levende tussen de doden door.'

Stem uit den hemel
Op woensdag 29 november worden vader en zoon Averesch begraven. In een vrijwel geheel gevulde Noorderkerk spreekt ds. Bregman over Openbaring 14:13: 'En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.'

Aan het einde van de dienst merkt ds. Bregman op: 'Vandaag kunnen we zingen: Maar 't vrome volk in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen.'

Op de begraafplaats voeren de ouderlingen J.C. Meeuse en G.J. van der Stouw het woord. Eerstgenoemde spreekt namens het personeel van de Banisschool en laatstgenoemde voert het woord namens het schoolbestuur. Op verzoek van hem wordt Psalm 73:12 gezongen: 'k Zal dan gedurig bij U zijn.

Ter nagedachtenis aan beide overledenen wordt op Gerrit Jans grafsteen 2 Samuël 1:23 vermeld: 'Die liefelijken in hun leven, zijn ook in hunnen dood niet gescheiden.' Op de steen van zijn vader kan op goede gronden worden vermeld: 'Gij zijt verlost, God heeft u welgedaan.'

Getjan van 'n Duusker
Een tweede persoon die veel voor de gemeente heeft betekend, is oud- ouderling G.J. Baan ('Getjan van 'n Duusker'). Hij overlijdt op 29 mei 1974, op de leeftijd van 61 jaar. Van 1951 tot 1972 heeft hij de gemeente vrijwel onafgebroken in het ambt gediend, eerst vier jaar als diaken, daarna als ouderling.

Gerrit Jan Baan wordt op 17 februari 1913 geboren te Rijssen. Hij is de oudste zoon van Jan Willem Baan en Hendrina Egbertsen. Zijn grootmoeder is de bekende 'Duuskers Dika'. Hoewel Gods Woord en Zijn inzettingen een belangrijke plaats in het ouderlijk gezin innemen en er veel volk van God bij zijn inwonende grootmoeder over de vloer komt, gaat Gerrit Jan de wereld in. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als timmerman.

Op 28 juni 1945 treedt hij in het huwelijk met Maria Müller, die hij op de dansvloer heeft leren kennen. Zij is een dochter van een van de grondleggers van de Overijsselse Autobusdiensten (OAD). Hun huwelijk wordt gezegend met de geboorte van negen kinderen. Een van de kinderen, Toosje, is een mongooltje en overlijdt op 16 juni 1961, op de leeftijd van acht jaar. Hoewel de droefheid over haar verscheiden groot is, heeft Baan gegronde hoop dat zij een goede ruil heeft gedaan.

Meer berichten