Grote najaarsmarkt op het Schild te Rijssen.
Grote najaarsmarkt op het Schild te Rijssen. (Foto: Robert van Kralingen)

De Heere heeft Zijn belofte vervuld

  Historie

door Robert van Kralingen

Op een zekere avond wordt Bartus bedreigd door twee collega's. Met hun fietsen draaien ze steeds om hem heen. Overstuur van wat hem is overkomen, komt hij die avond thuis. Berendina is van mening dat hij aangifte moet doen bij de politie en ook zijn werkgever op de hoogte moet stellen van het incident. Bartus is dat echter niet van plan.

Vele jaren later moet een van hun kinderen (Hendrik) in het ziekenhuis te Almelo worden opgenomen. Naast hem ligt een wat oudere man. Dit blijkt een van de bedreigers van Bartus te zijn. Opeens vraagt hij aan Hendrik of zijn vader ook nog op bezoek komt. Als Hendrik vraagt waarom hij dat wil weten, antwoordt hij: 'Dan wil ik hem vragen of hij een gebed voor mij wil doen.' Hoe een en ander is afgelopen is niet bekend, maar ongetwijfeld heeft de betreffende man Bartus om vergeving gevraagd.

Gods sparende hand
Als Berendina op 4 augustus 1928 op het punt staat opnieuw te bevallen en zij Bartus vraagt de vroedvrouw te gaan halen, buigen ze eerst samen hun knieën. Behalve dat er om Gods sparende Hand wordt gevraagd, smeekt Bartus ook of het kind dat geboren staat te worden als een Samuël voor Gods aangezicht mag leven.Het is vooral Bartus tot blijdschap dat er die dag een zoon wordt geboren: Gerrit Jan. De Heere heeft Zijn belofte vervuld. Daarnaast denkt hij met ontroering terug aan zijn halfbroer Gerrit Jan, die in 1912 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde en nu al weer zoveel jaren bij de Heere mag zijn.

Vreze Gods
De kleine Gerrit Jan blijkt van jongs af aan een bijzondere jongen te zijn. Soms komt hij huilend thuis. Als zijn moeder dan vraagt: 'Wat is oe toch aowerköm'n?' antwoordt hij hortend en stotend: 'Doar goa 'k nooit wier hè, doar is de vreze Gods nit.' Bij navraag blijkt hij die dag met een buurvrouw naar een speeltuin buiten Rijssen te zijn geweest.Verder speelt hij in z'n eentje graag kerkje. Van achter de naaimachine, die hij als lessenaar gebruikt, spreekt hij de tafel en stoelen in de voorkamer toe. Om te collecteren gebruikt hij een stok met een suikerzak.

Verweren en verwoorden
Bartus kan slecht tegen onenigheid. Daarbij komt dat het hem niet goed lukt zich tegen bepaalde zaken te verweren of een bepaald standpunt te verwoorden. Hoewel hij als vredelievend mens bekend staat, is hij ook eerlijk. Dit blijkt onder meer als er tijdens de ambtsbediening van ds. J. van Wier moeilijkheden ontstaan.

Voor Bartus is het daarbij onmogelijk de predikant na de dienst nog langer de hand te geven. Als de situatie voor hem ondraaglijk wordt, stapt hij op een zondag naar het voorleesbankje en deelt hij de verraste gemeente mee dat hij ds. Van Wier niet langer de hand kan geven en om die reden zijn ambt neerlegt! Overigens merkt hij daarbij op iedereen vrij te laten in zijn keuze. Maar voor zichzelf kan hij niet anders. Dat een en ander nogal wat tongen in beweging brengt, is begrijpelijk.

Meer berichten