Van links naar rechts: dhr. Van Arkel, mevr. Spekhorst, dhr. Groenewoudt, dhr. Nijkamp, dhr. Brinkers, dhr. KleinJan en dhr. Slagman.
Van links naar rechts: dhr. Van Arkel, mevr. Spekhorst, dhr. Groenewoudt, dhr. Nijkamp, dhr. Brinkers, dhr. KleinJan en dhr. Slagman. (Foto: gemeente Rijssen-Holten)

'Ik heb het idee dat erfgoed meer begint te leven'

  Historie

door Jolien van Gaalen

RIJSSEN/HOLTEN - In heel Nederland openen diverse monumenten de deuren op zaterdag 8 september. Ook in Rijssen kan men op de 'Open Monumentendag' een kijkje nemen bij historische gebouwen. Wim Nijkamp van de Erfgoedadviesraad: "Mensen kunnen in Rijssen en Holten diverse historische locaties bezoeken. Hierbij valt te denken aan de havezate De Oosterhof, molen de Hegeman en de Pelmolen, de Schildkerk en ook begraafplaatsen."

"De Open Monumentendag bestaat sinds 1984 en in totaal doen er in Nederland 4000 monumenten mee. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij erfgoed. Dat geldt ook in deze gemeente: inwoners kunnen kennismaken met wat er allemaal is aan erfgoed."

Het thema dit jaar is 'In Europa'. Een onderwerp dat de gemeente volgens Nijkamp op het lijf is geschreven. "Rijssen is onlangs toegetreden tot de Hanze (een samenwerkingsverband van handelaren en steden in de middeleeuwen, red.). Hierdoor maken wij als stad nu deel uit van een verbond bestaande uit verschillende steden in Europa."

Eerder
Nijkamp merkt dat veel mensen zich interesseren voor de geschiedenis van Rijssen. "Ik ben ook als bestuurslid actief betrokken bij de Rijssense Musea. Er komen bijvoorbeeld veel kinderen naar het Rijssens Museum en zij maken dan kennis met de geschiedenis. Zo realiseren mensen zich dat Rijssen-Holten een mooie en lange geschiedenis heeft. Ook de molens zijn in trek. Ik heb het idee dat erfgoed wel meerbegint te leven. Recent heeft Joop Voortman samen met leden van B en W door Rijssen gelopen langs diverse panden. Daar waren mensen zo enthousiast over dat inmiddels de derde wandeltocht met mensen uit geheel Rijssen-Holten al is geweest. Het leuke is dat mensen nieuwe dingen over hoe het vroeger was horen. Aan de andere kant ken ik ook nog veel mensen die nog nooit bij het Rijssens Museum zijn geweest. Mijn moeder is 86 en is laatst voor het eerst over de drempel gestapt bij het museum. Daar moeten we meer op inspelen, dat mensen eerder kennismaken met onze historie."

Gevraagd en ongevraagd
De gemeente Rijssen-Holten heeft recent de Erfgoedadviesraad in het leven geroepen. Momenteel bestaat deze raad uit zeven leden. Zij zijn allemaal deskundig op het gebied van erfgoed en beschikken over lokale historische kennis. Wim Nijkamp is voorzitter van deze adviesraad. "Als Erfgoedadviesraad kijken wij mee met het college van B en W. We geven gevraagd en ongevraagd advies over het erfgoed in de gemeente, maar willen ook graag het draagvlak voor erfgoed(zorg) verbreden. Hierbij moet gedacht worden aan historische woonhuizen en andere panden, zoals aan de Grotestraat in Rijssen, maar ook aan de invulling van bijvoorbeeld het Encko-terrein in Holten."

Het verleden spreekt
"Erfgoed is de leefomgeving in historisch perspectief zien. Dus: terugkijken naar het verleden als het gaat om erfgoed, in kaart brengen wat er nog is overgebleven en wat er nog zichtbaar is. In de gemeente Rijssen-Holten zijn heel wat monumentale locaties, zoals de stadspomp, de Schildkerk, de oude Dorpskerk en het oude stadhuis in Holten. De verhalen van vroeger spreken nog steeds, dat vind ik prachtig." In de gemeente is helaas veel erfgoed verdwenen. "Dat is heel verdrietig. De Jutefabriek bijvoorbeeld, daar werkte een derde van de Rijssense bevolking, maar daar is nu vrijwel niks meer van terug te vinden. Destijds was het beleid om alles wat oud was te slopen. Gelukkig is dat nu anders: het draait nu om het behouden van de historie. Het is van belang dat gemeenteraadsleden, het college van B en W en ook inwoners weten wat er allemaal is geweest, wat er bewaard moet en kan worden en wat er eventueel teruggehaald kan worden. Dat kunnen historische gebouwen zijn, maar ook immaterieel erfgoed, zoals de Twentse sproake. Samen kunnen we kijken hoe we dit beleefbaar kunnen maken en houden voor de volgende generaties."

In oude stijl
De Grotestraat in Rijssen verdient onder meer bijzondere aandacht. "Ongetwijfeld zullen er in Holten ook dergelijke straten zijn. Daar is het mogelijk om de façade van gebouwen, dus de voorkant, weer in oude stijl terug te brengen. Dat geldt ook voor oudere boerderijen die de moeite waard zijn om te bewaren of te herstellen. Daarom is een lijst met zulke gebouwen belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan café Spekhorst en stadsboerderij de Brasserie, die hebben prachtige authentieke gevels." De gemeente gaat aan de slag om een inventarisatie te maken van karakteristieke panden. Het gaat hierbij om gebouwen die van oudsher een prominente plek of karakteristieke uitstraling hebben in een straat of wijk. "En door het in het leven roepen van de Erfgoedadviesraad laat de gemeente zien dat zij de behoefte hebben om erfgoed te bewaren en te bewaken. Daar verdienen zij echt een pluim voor." Als de lijst compleet is, kan er nagedacht worden over de invulling van de gebouwen. Hierbij is volgens Nijkamp de hulp van ondernemers, mkb'ers , belangengroepen en ook inwoners van groot belang, zodat iedereen betrokken raakt bij het erfgoed. "We kunnen ondernemers die gaan bouwen vragen of zij het erfgoed dat niet meer bestaat terug willen laten komen in hun bouwwijze. Bij de jeugd is het belangrijk om besef van het erfgoed te kweken. Dat kan onder meer door eens door Rijssen of Holten te lopen of het Rijssens Museum te bezoeken." Als voorbeeld noemt Nijkamp het historische Indiëterrein in Almelo. "Daar worden panden omgebouwd tot woningen, waarbij de uitstraling van vroeger blijft behouden."

Meer berichten