Ouderling Arend Kippers.
Ouderling Arend Kippers. (Foto: Robert van Kralingen)

De Kléane Koarke 111: moeiten en zorgen gaan hen niet voorbij

  Historie

door Robert van Kralingen

Op 24 november 1967 overlijdt de Rijssense ouderling B. Averesch, op de leeftijd van 75 jaar. gedurende een lange reeks van jaren heeft hij zowel in de Eskerk als in de Walkerk en de Noorderkerk in het ambt gediend. aangrijpend is het overlijden van zijn 39-jarige zoon, Gerrit Jan, twee dagen later. Op 29 november worden beiden begraven. Hoewel de verslagenheid groot is, hoeven de nabestaanden niet te treuren als degenen die geen hoop hebben.

Bartus Averesch stamt uit een godvrezend geslacht. Zijn grootouders, Bartus Averesch en Geesken ter Steege, wonen aan de Haarstraat.Op 16 december 1841 wordt er in hun gezin een zoon geboren, die naar Geeskens vader, Hendrik ter Steege, wordt genoemd.Hoewel dit dagen van blijdschap zijn, gaan de moeiten en zorgen Bartus en Geesken niet voorbij. Zo overlijdt op 30 december 1860 hun jongste zoon Jan op vierjarige leeftijd en neemt de Heere tien maanden later ook hun twaalfjarige dochter Sara weg. Hun zoon Hendrik mogen ze echter in gezondheid zien opgroeien.

Pröt'l Hinke
Op 2 maart 1870 treedt Hendrik op 28-jarige leeftijd in het huwelijk met de elf jaar jongere Henders Wesseldijk uit Holten. Zij betrekken een woning aan de Haarstraat (nummer 512). in de volksmond wordt Hendrik 'Pröt'l Hinke' genoemd. Henders wordt van meet af aan Naatje genoemd. Hendrik en Naatje mogen beiden de Heere vrezen.

Vanwege de uitingen van godsliefde is Naatje soms boven het stof verheven. Buren denken dan wel eens dat ze haar verstand zal verliezen. Eens gebeurt het, dat ze in die toestand naar het water van de Weijerd loopt en dat omwonenden Hendrik waarschuwen: 'Hinne, je vrouw loopt naar de Weijerd.' Hendrik is echter niet bevreesd: 'dat geeft niet, ze komt wel weer terug; de Heere bewaart haar wel.'

Opnieuw een zoon
Dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, zoals het huwelijksformulier ons zegt, moeten ook Hendrik en Naatje ervaren. Zo overlijdt in de zomer van 1877 hun eerste kind, Bartus, op de leeftijd van zeven jaar. Op de oude begraafplaats aan de Lentfersweg wordt hij begraven.

Enkele weken later wordt er een dochter geboren. zij wordt Geesken genoemd. Daarnaast hebben ze nog een zoon van drie jaar: Gerrit Jan. Op 4 augustus 1881 wordt er bij Hendrik en Naatje opnieuw een zoon geboren. Evenals hun eerste kind wordt ook hij naar zijn grootvader Bartus vernoemd.

Hart tot hart
Hendrik en Naatje hebben het niet breed.Als Naatje bezoek krijgt van ouderling Arend Kippers kan ze hem zelfs geen fatsoenlijke stoel aanbieden, maar dat deert Kippers niet. ' Dat geeft niks, Naatje', zo merkt hij op, 'want de Heere jezus zei: de vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge. dan is die stoel nog te goed voor mij.' Die middag mag Kippers van hart tot hart met haar spreken.

Meer berichten