Hendrika Egbertsen- van de Riet (‘Duuskers Dika’).
Hendrika Egbertsen- van de Riet (‘Duuskers Dika’). (Foto: Robert van Kralingen)

'In haar jonge tijd heeft God haar bekeerd'

  Historie

door Robert van Kralingen

Tijdens zijn ambtsbediening in Rijssen moet ds. Van Haaren verschillende kin- deren des Heeren grafwaarts dragen. Een van hen is H. Egbertsen-van de Riet, beter bekend als 'Duuskers Dika' of 'oude Dika'. Op 10 september 1962 neemt de Heere haar op de leeftijd van 101 jaar en 8 maanden uit dit leven weg.

Hendrika van de Riet wordt op 6 januari 1861 geboren te Notter, een buurtschap tussen Rijssen en Wierden. Hoewel deze buurtschap officieel tot de gemeente Wierden behoort, zet het ouderlijk gezin zich 's zondags in Rijssen onder het Woord. In de Christelijke Gereformeerde Kerk dient haar vader als ouderling.

Op 2 mei 1885 treedt Hendrika in het huwelijk met Gerrit Jan Egbertsen (''n Ooln Duusker'). Na hun trouwen betrekken ze een woning in de Bouwstraat. In de volksmond wordt deze woning het 'Duuskershoes' genoemd. Hun huwelijk wordt gezegend met de geboorte van een dochter, Hendrina. Zij trouwt later met Jan Willem Baan, een zoon van ouderling A. Baan ('Toijn Oarnd') uit de Eskerk. In de jaren dertig betrekken Hendrika en Gerrit Jan een nieuwe woning in de Bleekstraat. Later bouwen vier van hun kleinkinderen daar ook een woning, zodat er dan vijf 'Duuskersgezinnen' bij elkaar wonen.

Reeds op jonge leeftijd heeft Hendrika indrukken van dood en eeuwigheid. Als ze op een avond na de catechisatie naar huis terugkeert en onderweg het feest- gedruis van de jaarmarkt aanschouwt, voelt ze dat ze daar niet thuishoort. Ze had een andere weg moeten nemen! Als haar vader vraagt waar ze geweest is en ze dat eerlijk vertelt, zegt hij: 'Dika, lees je straks Psalm 1?' Meer hoeft hij niet te zeggen. In geestelijk opzicht is het vooral ds. J. Diephuis, die in die jaren veel voor haar betekent. Bij hem doet ze ook belijdenis.

Bij het ouder worden neemt Hendrika een grote plaats onder Gods volk in Rijssen en omgeving in. Vanwege de rijke lessen die de Heere haar heeft geleerd, wordt zij door velen als 'een moeder in Israël' beschouwd. Daarnaast gaat ze samen met Mientje Vrijdag nogal eens op ziekenbezoek. Ook met ouderling A. Dekker te Vriezenveen onderhoudt Hendrika contacten. In de zomer van 1949 schrijft Dekker: 'Toen zijn wij naar Jan Vrijdag gegaan, een poosje. Van daar naar Geesje ten Hove en toen oude Dika. Zij is 88 jaar en heel goed van geheugen. Wat viel dat gemakkelijk toen die oude Dika aan het praten kwam. In haar jonge tijd heeft God haar bekeerd. In den dienst des Heeren is zij oud en grijs geworden. Ook haar had ik vroeger wel eens ontmoet. Het is een moeder in Israël. Wat kreeg ik daar aansluiting mede, toen zij praatte uit die gangen. Dat waren de gangen van mijn God en Koning. Al is die oude vrouw veel verder dan ik in de genade, zij sprak een bekende taal voor mij en had veel blijdschap daarin.'

Meer berichten