Foto: Jan Wessels

Column Jan Wessels: aangrijpende verhalen

  Column

Op de vijf kilometer heb ik onlangs weer een mooi persoonlijk record gebroken. Op de baan van de atletiekvereniging in Rijssen was er een wedstrijd. Dit zijn 12,5 rondjes op de atletiekbaan. De wedstrijd startte om precies 20.00 uur. Er waren ook enkele leden van de triathlonvereniging uit Holten aanwezig, samen met hun trainer. Toen ik vlak voor de start aan een triathleet vroeg op welke tijd ze ongeveer gingen lopen zeiden ze: "Ongeveer 22 tot 23 minuten." Ik besloot om met hun mee te lopen gedurende deze vijf kilometer. Er vormde zich al snel een groepje van drie personen, waaronder ikzelf. Ik kon het snelle tempo goed volgen. De trainer stak elke keer de atletiekbaan over om ons aan te moedigen en om ons aanwijzingen te geven: "Ontspannen lopen, goed bezig, jullie gaan goed, het gaat super, volhouden." Zo werden we elke keer gestimuleerd en dit hielp mij enorm. De laatste twee rondjes waren wel wat zwaar en ik kon het groepje dan ook niet meer bijhouden, maar ik kon gelukkig nog wel mijn eigen goede tempo vasthouden tot de finish. Mijn eindtijd was 22:41. Dit is een mooi persoonlijk record!

Indrukwekkend
Op vrijdag 15 maart is er een avond voor Open Doors in Rijssen, die ik heb georganiseerd. Om 20.00 uur komt er een spreker van Open Doors in Rijssen, in gebouw Jeruël aan de Holterstraatweg 125 in Rijssen. De achteringang is aan de Van Heekstraat 40. Dit belooft een erg boeiende avond te worden. De spreker komt heel vaak in het Midden-Oosten en in de Arabische landen om daar de christenen ter plaatse te helpen. De verhalen die hij zal vertellen zullen zeer indrukwekkend en aangrijpend zijn. Het is erg hartroerend als je hoort onder welke omstandigheden de verdrukte christenen moeten leven. Ook in de Bijbel waren er al veel verdrukte christenen die werden gemarteld, vervolgd en gedood.

Hierover lezen we zeer veel in de Bijbel. Laat dit een voorbeeld voor ons zijn om ook de verdrukte christenen in 2019 te helpen. Kom dus naar Jeruël op vrijdag 15 maart.

Actueel
Hierbij geef ik nog enkele voorbeelden van verdrukte christenen in de Bijbel. Allereerst begin ik met Jezus. Hij werd gemarteld en gedood. Dit kunnen we onder meer lezen in Markus 15:17: 'en een doornen kroon gevlochten hebbende, zetten Hem die op.' Hij werd dus gemarteld.

Ook lezen we van Stéfanus. In Handelingen 8:59 staat: 'En zij stenigden Stéfanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.' Hij werd dus zelfs gedood om zijn geloof.

Nog een ander voorbeeld vinden we bij Johannes de Doper. Hij werd onthoofd, zoals er ook nu nog veel christenen worden onthoofd om hun geloof. Dit kunnen we lezen in Matthéüs 14:10. 'En zond heen, en onthoofdde Johannes in den kerker.' Ik hoop dat jullie ook de verhalen anno 2019 willen horen. De situatie is helaas nog steeds erg actueel. De spreker van Open Doors zal jullie hierover gaan vertellen!

Jan Wessels uit Rijssen heeft in oktober 2018 meegedaan aan de Muskathlon in Jordanië. Nu is ambassadeur van Open Doors en schrijft af en toe een stukje voor deze krant.

Meer berichten