Foto: Jan Wessels

Column: Krachtig gebed vermag veel

  Column

door Jan Wessels

Hier even een update van mij. Inmiddels ben ik al een aantal maanden terug uit Jordanië. Ik kijk met een voldaan gevoel terug op mijn reis. Het is altijd goed en fijn om mensen te kunnen helpen die in nood zijn. Inmiddels ben ik gevraagd om ambassadeur te worden voor Open Doors. Hiermee heb ik uiteraard ingestemd. In zeker 73 landen lijden christenen onder zware of extreme geloofsvervolging. Alleen al in de 50 landen waar de christenen het zwaarst worden vervolgd, zijn er in totaal meer dan 245.000.000 christenen die dit ondervinden. Het aantal christenen dat wordt vervolgd blijft stijgen. De vervolging wordt ook intenser en gruwelijker. Zo is er in Afghanistan voor een christen vaak maar één uitkomst als zijn of haar bekering bekend wordt: hij of zij wordt vermoord. In Somalië is de christelijke gemeenschap klein en ervaart men voortdurend vervolging. Als ontdekt wordt dat iemand christen is, volgen zware straffen vanuit zijn of haar stam of familie. Mannen worden aangevallen, bedreigd, hun bedrijven worden overgenomen, ze worden neergeschoten of levend verbrand. Dit gebeurt alleen al op basis van een vermoeden dat ze christen zijn geworden.

Hardlopen
Met het hardlopen gaat het ook nog steeds ontzettend goed. Inmiddels heb ik in Diever al een hele marathon voltooid (zie foto's). In Heerde heb ik onlangs een halve marathon gelopen in 1:49,07. Dit is een verbetering van mijn persoonlijke record. Het gemiddelde van deze halve marathon was 11,6 kilometer per uur.

Eensgezind bidden
Ook spreek ik regelmatig mensen van het Huis van Gebed Rijssen. Dit zijn christenen uit diverse kerkelijke kringen die samen een gebedsteam vormen. Ze onderschrijven volkomen het Woord van God, de Bijbel. Je kunt een verzoek indienen om voor je te bidden. Een krachtig en oprecht gebed vermag veel. Op de website kun je gebedspunten doorgeven. Vervolgens er wordt voor je gebeden. Sinds mei 2014 zijn er al 1.545 gebedsverzoeken aangevraagd. Het gebedsteam van Huis van Gebed Rijssen bidt dan mee met de aanvrager voor gebed.

Het is heel fijn dat er in Rijssen een Huis van Gebed is. Het gaat hier om eensgezind bidden, van het Bijbelse Griekse woord symphonéo. Hier komt ons woord symfonie of samenklank vandaan. Het is dus door de aanwezigheid van de levende Heere, door de Heilige Geest, dat ons gebed richting krijgt en dat we leren om eensgezind te bidden. Je gaat als het ware in een symfonie onder leiding van de Grote Dirigent hetzelfde stuk spelen. In de Bijbel wordt er veel over bidden gesproken. Dit kunnen we onder meer vinden in Filippenzen 4:6-7: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." Ook in Romeinen 12:12 wordt er over het gebed gesproken: "Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed." Zo zie je maar weer, er zijn veel zaken waarvoor je mag bidden. Vul het formulier in op de website, en er wordt voor je gebeden!

Meer berichten