Op weg naar Jordanië: lichamelijk en geestelijk voorbereid

  Column
Foto: Jan Wessels

door Jan Wessels

Als jullie dit lezen, zit ik inmiddels in Jordanië. Op zaterdag 6 oktober ben ik vertrokken met de Jordaanse vliegmaatschappij. Jullie kunnen dit volgen via de Facebookpagina van Muskathlon. Of je gaat naar je eigen Facebookacount en dan typ je Muskathlon is als zoekterm. Wel zullen lang niet alle foto's van ons worden geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen is het belangrijk om de plaatselijke christenen niet in gevaar te brengen door het plaatsen van foto's. Wel kun je de actuele foto's zien van onze Jordanië-reis.

Ik heb me de laatste week voor het vertrek goed voorbereid op onze reis. Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk. Zo heb ik het Bijbelboek Jozua bestudeerd. Jozua was de leider van het volk Israël en vertrok vanaf de berg Nebo met het volk naar Israël. Volgens planning hopen wij op woensdag 10 oktober een aanbidding te houden ter ere van God op de berg Nebo. Over het aanbidden van God kun je veel lezen in de Bijbel.

Een van de bekendste teksten in de Bijbel hierover kun je vinden in Johannes 4:20-24. " Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden; en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.' Vaak aanbidden wij God vooral rond de kerstdagen. Wij zingen dan vaak 'Ere zij God in de hoge', en ook vaak 'Komt laten wij aanbidden die Koning'. Maar je mag God elke dag aanbidden! Het is mooi om dit straks ook in Jordanië te mogen doen. Je kunt dan de wereld en de godsdienst ook bekijken vanuit een breder perspectief, vanuit de gehele schepping van de mens.

Vaak kijk je namelijk alleen naar Rijssen, Nederland of Europa. Al onze Europese leiders en politici vergaderen vaak in het Europese Parlement in Straatsburg. Dit gebouw van het Europese parlement is exact nagebouwd van het schilderen van Pieter Bruegel over de toren van Babel. Hierin spreken dus alle Europese politici.

De binnenkant van dit gebouw symboliseert het Colosseum in Rome. Het Colosseum werd vanaf het jaar 70 na Christus gebouwd om de vernietiging van Jeruzalem te vieren. Het werd gefinancierd met de oorlogsbuit van Jeruzalem. In het Colosseum werden veel christenen gemarteld en aan de wilde dieren blootgesteld. De mix van de toren van Babel en het Colosseum komt dus terug in het Europese Parlement. We moeten dus niet op mensen vertrouwen. We kunnen beter vertrouwen op God, de Schepper van hemel en aarde. Het Europa van nu is politiek sterk verdeeld, het is als ijzer en leem dat niet aan elkaar wil hechten.

Rijssenaar Jan Wessels doet mee aan de tweede Muskathlon in Jordanië die duurt tot en met 13 oktober. Voor deze krant schrijft hij een column hierover.

Meer berichten