Op weg naar Jordanië 41: het visum is binnen

  Column
Foto: Jan Wessels

door Jan Wessels

Inmiddels heb ik mijn paspoort weer teruggekregen na mijn visumaanvraag. Er staat nu een visum voor Jordanië in mijn paspoort. Hiervan moet ik nog een foto maken en deze opsturen naar de organisatie van de Muskathlon. Zo kunnen ze bijhouden of iedereen zijn visum al geregeld heeft.

Ook heb ik weer goed getraind. Samen met ons hardloopgroepje hebben we eerst ingelopen op de atletiekbaan. Daar hebben we ook de warming up gedaan. Vervolgens zijn we richting Markelo gelopen, waarbij we telkens drie minuten snel gingen hardlopen en daarna weer twee minuten in een normaal tempo. Bij de laatste serie van drie minuten ging het erg snel. Samen met enkele lopers van ons groepje bereikten we toen een snelheid van 16 kilometer per uur. Hierover was ik erg tevreden. Als je na een uur training toch nog goed kunt versnellen, zit het wel goed met je conditie.

Laatst heb ik ook nog allerlei tips doorgenomen over mijn halve marathon in Jordanië. Zo moet je goed uitgerust zijn op de dag van de halve marathon. Als het kan moet je op tijd naar bed gaan. Ook moet je niet al te snel van start gaan, je moet je energie verdelen. Ook moet je goed drinken bij de drinkposten. In Jordanië krijgen we onderweg water en sportdrank. Deze sportdrank hebben we al getest in Nederland, zodat ik weet hoe ik hierop reageer. Ik vond de sportdrank wel lekker. Bovendien worden op deze manier je mineralen ook weer goed aangevuld. Je moet de halve marathon als een leuk avontuur zien. Soms raak je in een flow en dan lijkt alles vanzelf te gaan. Ook moet je zo economisch mogelijk lopen. In Jordanië starten we om 6.00 uur in de ochtend. Dan is het daar ook nog lekker koel. Rond 8.00 uur of 8.15 uur zit onze halve marathon er dan weer op.

De tijd gaat erg snel. De vakantie zit er alweer op en het gewone leven begint weer. Een ander woord voor vakantie is recreatie. Dit betekent letterlijk herschepping. Re-creatie. Het woord schepping of herschepping komt ook erg vaak voor in de Bijbel. Zo staat er bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5:17 het volgende. "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." Alles wordt dus weer nieuw. Hoe kun je dit ontvangen? Het zal je inmiddels niet verbazen dat dit ook in de Bijbel staat. Een mooie tekst hierover kun je vinden in Johannes 6:37. 'Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.' Dit is een erg mooie tekst. De prediker John Bunyan heeft hierover zelfs nog een boek geschreven, genaamd 'Komen tot Jezus Christus'. Een ander heel erg mooi boek van hem is de bekende Christenreis. Zo kunnen we weer van alles leren in en uit de Bijbel. Fantastisch toch!

Rijssenaar Jan Wessels doet mee aan de tweede Muskathlon in Jordanië die plaatsvindt van 6 tot en met 13 oktober en schrijft over de voorbereidingen.

Meer berichten