Op weg naar Jordanië 22: 'Mooi dat jullie meehelpen'

  Column
Foto: Jan Wessels

door Jan Wessels

Het is erg druk geweest met de collecte. Het gaat heel erg goed met het collecteren. De collectanten zijn allemaal heel erg enthousiast en betrokken. Bijna elke deur in Rijssen en heel veel deuren in Holten gaan deze week open voor de verspreiding van het evangelie. Dus letterlijk Open Doors. Er gebeuren bijzondere dingen tijdens de collecte. Dat is ook logisch. Wij verspreiden het Woord van God over de gehele wereld. Het is dan ook niet vreemd dat God vele deuren opent. Ik wil het volgende tegen de collectanten zeggen: "Super dat jullie ervoor zorgen dat er Bijbels naar Jordanië gaan!" Ook alle mensen die het geld hebben gegeven zeer hartelijk dank. Mooi dat jullie meehelpen aan dit goede doel. Alle mensen in Rijssen en Holten mogen nu weten dat ze mee mogen helpen aan het bouwen van Gods Koninkrijk. Wat is God toch goed!

Inmiddels zijn de eerste bussen alweer teruggebracht en zijn we druk bezig geweest met het tellen. Op dit moment staat de teller al op 1.508,73 euro. Geweldig! Ook moeten er nog heel veel bussen terugkomen. De opbrengst zal dus nog hoger worden. We hebben uiteindelijk niet alle adressen in Rijssen kunnen collecteren. Mocht u de collectant zijn misgelopen dan kunt u alsnog geven via de site Muskathlon.nl, vervolgens zoekt u bij deelnemers op Jan Wessels en dan kunt u doneren via Ideal. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kunt u een mailtje sturen naar collecteopendoors@gmail.com. Dan zal ik hierbij helpen.

Afgelopen week heb ik een keer voor mezelf getraind. Normaal train ik op dinsdag bij de atletiekvereniging maar dat lukte niet met de planning. Ik moest ook nog een paar extra collectebussen klaarmaken voor enthousiaste collectanten die nog wel een wijk extra wilden collecteren. Ik ben vanaf mijn woning richting de Veeneslagen gelopen. Na een korte warming-up, helaas minder uitgebreid dan anders, ben ik langs de vijver gelopen richting de Nijverdalseweg. Halverwege heb ik nog wel uitgebreid oefeningen gedaan om mijn lichaam sterker te maken. Daarna weer terug. Zaterdag 5 mei heb ik meegedaan aan de Bevrijdingsloop in Holten. De organisatie had een gevarieerde route uitgezet. De route liep net als vorig jaar langs de Canadese begraafplaats. Vooraf hebben we het parcours al verkend en de route twee keer gelopen. De eerste 2,5 kilometer loopt het licht naar boven en bij de ingang van de Canadese begraafplaats gaat het weer naar beneden. Het is erg fijn als je het parcours al kent, dan weet je precies wat er komt. Ik heb de 10 kilometer gelopen. Dit ging heel erg goed. Ik heb alweer een nieuw persoonlijk record gelopen. Mijn eindtijd was 51 minuten en 9 seconden. Hier was ik erg tevreden mee. Mijn vorige record op deze afstand was 53 minuten en 20 seconden, dus dit was weer een flinke verbetering.

Deze week las ik ook nog 2 mooie gedeeltes uit de Bijbel. In Hooglied 1:2 staat: "Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn." En in 2 Corinthe 5:20 staat: "Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God ver-zoenen." Het streepje in het laatste woord het ik er zelf bijgezet: ver-zoenen!

Rijssenaar Jan Wessels doet mee aan de tweede Muskathlon in Jordanië die plaatsvindt van 6 tot en met 13 oktober en schrijft over de voorbereidingen.

Meer berichten