Foto:

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië

Elk voorjaar en najaar houdt Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiezaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Vanwege het uitbreken van het coronavirus begin dit jaar en alle maatregelen daaromheen heeft de organisatie toen vrijwel alle acties in het voorjaar moeten annuleren.

Stichting Sam’s Kledingactie wilde haar vrijwilligers niet onnodig aan risico’s blootstellen en vond het daarom niet verantwoord de mogelijkheid te creëren dat er wellicht meerdere mensen tegelijk kleding kwamen inbrengen op een plek waar het wellicht niet mogelijk was om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Bovendien bestaat het merendeel van de inzamellocaties uit kerken, welke op dat moment allemaal gesloten waren en dus ook niet toegankelijk voor de acties.

Omkijken naar elkaar

Nu de verspreiding van het virus enigszins onder controle lijkt en de overheid de maatregelen steeds meer versoepeld, wil Stichting Sam’s Kledingactie weer een inzameling in het najaar organiseren.

Temeer omdat de situatie in Ethiopië (het actiedoel) door het COVID-19 virus steeds nijpender wordt, willen ze juist een stap extra doen om de mensen daar te helpen.

Goede hygiëne speelde altijd al een grote rol in de noodhulp- en gezondheidszorgprojecten van Cordaid, die Sam’s Kledingactie met de opbrengst van haar acties financieel steunt.

Cordaid zorgt voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en ze geven voorlichting aan jong en oud. Deze gebruikelijke activiteiten zullen alleen maar een nog grotere rol gaan spelen de komende tijd.

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu!

Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen. Een crisis als deze laat zien hoe belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn.

Landelijke actiedata

De stichting denkt dat een inzameling, met in achtneming van alle door de overheid op dit moment geldende maatregelen (1,5 m afstand houden, handen desinfecteren), op een veilige manier mogelijk is en heeft daarom, in overleg met alle vrijwilligers, de nieuwe landelijke actieperiode gepland van 7 september t/m 11 november a.s. In deze periode worden zowel doordeweekse acties als actiezaterdagen gehouden. Een overzicht van alle inzamellocaties en -data zullen begin september op de website te vinden zijn. Lokaal zullen de acties t.z.t. ook worden aangekondigd via posters en via de lokale media.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden