De bloeiende akkerrandjes, landschappelijk heel aantrekkelijk, maar ook nuttig voor bijen, insecten, vlinders en vogels.
De bloeiende akkerrandjes, landschappelijk heel aantrekkelijk, maar ook nuttig voor bijen, insecten, vlinders en vogels. (Foto: )

Lekker wandelen langs mooie bloeiende akkerranden

Holten - Wie één dezer dagen een rondje fietst of wandelt door het buitengebied van Holten, komt ze overal tegen. De bloeiende akkerrandjes, landschappelijk heel aantrekkelijk, maar ook nuttig voor bijen, insecten, vlinders en vogels. Ze geven beschutting, broedgelegenheid en zorgen voor voedsel.

Deze randjes zijn er niet vanzelf gekomen. Met de intensivering van de landbouw is er op het boerenland veel verdwenen. De verplichte mestinjectie zorgde voor verarming van bodemorganismes, eenzijdige grassoorten die 4 tot 5 keer per jaar geoogst worden. Dat gebeurt dan in een paar dagen met maaimachines die in hoog tempo over het land razen.

Tijd voor bezinning vindt Greun Hoolt’n. En gelukkig zijn er steeds meer mensen die er zo over denken. Denk aan de verduurzaming van de melkveehouderij door FrieslandCampina die boeren “punten” laat verdienen voor maatregelen die ze nemen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en landschap en energieverbruik.

Ook de agrarische natuurverenigingen zorgen ervoor dat het financieel aantrekkelijk wordt om beheercontracten af te sluiten met het agrarisch collectief.

Helaas komen boeren nu alléén in aanmerking als ze in het “zoekgebied” liggen. Jammer, vindt Greun Hoolt'n. Zo valt het Holterbroek erbuiten.

Greun Hoolt’n hoopt dat de boer een eerlijker prijs voor een goed en veilig geleverd product krijgt. "Het is te gek dat we slechts 10 procent van ons besteedbaar inkomen kwijt zijn aan ons voedselpakket." Alle prijsknallers in de supermarkt worden betaald door de producent, boer of tuinder. Die in principe ook wel anders willen. Sommigen zaaien nu de randjes al in met zadenmengsels. "De vergroeningssubsidie voor blijvend grasland vanuit de Europese Unie zou hier eigenlijk voor gebruikt moeten worden. Dat hoeft echter niet. Waarschijnlijk zal inkomenssteun in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid meer direct aan vergroening gekoppeld worden. Gelukkig hebben we nu in Holten dankzij enkele welwillende agrariërs, het agrarisch collectief Midden Overijssel en vrijwilligers van Greun Hoolt’n al zo’n 6 kilometer akkerrand, waarin de patrijs zich weer laat zien, de gele kwikstaart en natuurlijk ook de kerk- en steenuilen."

Greun Hoolt’n heeft in de droogste periode van dit voorjaar ook een rand langs het Beukenlaantje ingezaaid met steun van de gemeente. Net bij het inharken kwam er een bui. Daardoor zijn er te weinig bloemen opgekomen. "Volgend jaar beter, zullen we maar zeggen."

Wandeling akkerranden

Op zondag 5 juli geeft Greun Hoolt’n iedereen de gelegenheid om van de akkerranden te genieten door een mooie wandeling vanuit de opslagplek aan de Pasmansweg (tegenover nummer 8)."We willen lopen met groepen van maximaal tien personen, zodat we voldoende afstand kunnen houden. Er zijn meerdere rondleiders, zodat de wachttijden niet te lang zullen zijn, bovendien is er koffie en fris om de tijd te overbruggen. De rondleidingen beginnen vanaf 13.00 uur en duren 1 tot 1,5 uur. Kom niet allemaal tegelijk, je kunt tot 16.00 uur nog met de laatste rondleiding mee.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden