Nieuw bestuurder stichting Varietas

Berthold van Leeuwen wordt per 1 september de bestuurder van Stichting Varietas. Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. In april is de stichting ontstaan uit een fusie van de openbare stichting ROOS en de bijzondere stichting Quo Vadis.

Berthold van Leeuwen was eerder bestuurder van stichting ROOS. In die functie maakt hij op dit moment deel uit van het fusiebestuur van Varietas, onder voorzitterschap van Louis van Stiphout. Louis van Stiphout, eerder bestuurder van stichting Quo Vadis, heeft te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor de functie van bestuurder van Varietas. Hij zal nog een korte periode betrokken blijven bij de organisatie.

De Raad van Toezicht is blij dat Berthold van Leeuwen zijn betrokkenheid, ervaring en kwaliteiten wil inzetten voor de ontwikkeling van Varietas als een brede regionale onderwijsstichting. Binnen Varietas wordt vanuit verschillende levensbeschouwelijke identiteiten integraal samengewerkt aan onderwijs dat ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst biedt. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij verder vormgeeft aan de per 1 april jl. gerealiseerde fusie en daarnaast oog heeft voor samenwerking in de regio.

De Raad van Toezicht is Louis van Stiphout zeer erkentelijk voor zijn werk als bestuurder van Quo Vadis en zijn stimulerende bijdrage aan de totstandkoming en invulling van Varietas.

Meer berichten