Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

Conditie

De Muskathlon in Zuid-Korea staat nog steeds gepland voor de eerste week van oktober. Volgens de laatste berichten zal de Muskathlonorganisatie samen met Open Doors in juli beslissen of de Muskathlon door kan gaan of helemaal geannuleerd wordt. Er moet nog veel gebeuren voor begin oktober, want mijn conditie is sinds maart flink achteruitgegaan!

Sinds ik net als veel anderen vanuit huis moest gaan werken, beweeg ik op sommige dagen nog nauwelijks. Normaal fiets ik in deze periode regelmatig naar mijn werk. Ik zet mijn fiets dan achterop de auto, parkeer de auto ergens halverwege en fiets de laatste 15 kilometer naar mijn werk. Dit jaar heb ik sinds januari in totaal nog geen 100 kilometer gefietst! Aan het begin van dit jaar schreef ik in deze krant dat ik het goede voornemen had vaker te fietsen naar mijn werk. Daar is dus niets van terecht gekomen.

Daarnaast is het gemiddelde aantal stappen op een dag sinds maart nog maar een kwart van het aantal stappen dat ik eerder zette. Ook heb ik veel minder kilometers hardgelopen dan in de maanden daarvoor. Begin maart had ik het gevoel klaar te zijn voor de Muskathlon van eind april. Op dit moment is dat anders. Ik heb op dit moment al moeite met een training van 10 kilometer, terwijl ik in februari en maart nog elke zaterdag met relatief gemak zo’n 30 kilometer hardliep.

Het voelt niet prettig om al na een paar kilometer rustig hardlopen te merken dat je toch al heel moe wordt. Zeker niet als je nog de herinnering hebt aan een periode waarin je fluitend minstens drie keer zo ver liep. Ik merk dat ik mij er zorgen over maak. Dat is confronterend. Nu komt het er voor mij echt op aan om op God te vertrouwen. Het helpt mij om te beseffen hoe gewend ik raak aan de verhalen van de vervolgde kerk. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend en gewoon dat christenen in Noord-Korea en op heel veel andere plaatsen volharden in het bidden, het Bijbellezen en het werken. Maar het is bijzonder zij ondanks verdrukking en lijden blijven vertrouwen op de HEERE God.

Bid, lees en werk! Daar komt het ook voor mij weer echt op aan. Echt door laten dringen dat ik ook voor deze Muskathlon afhankelijk ben van God. Zoals in Psalm 127 staat: “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen; de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.” Zonder Gods zegen gaat het niet lukken, maar bouwers en wachters zijn wel nodig. Zo mag ik bidden om Gods zegen voor de vervolgde christenen in Noord-Korea en voor deze Muskathlon. Tegelijk weet ik mij geroepen om de komende periode hard te werken aan mijn conditie!

Jan Noeverman doet in oktober 2020 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.

Meer berichten