Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

Nacht van Gebed

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juni vindt de jaarlijkse Nacht van Gebed van Open Doors plaats. Een nacht waarop normaal gesproken op allerlei plekken in Nederland mensen samenkomen om te bidden voor de vervolgde kerk. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.

’s Nachts bidden: ik ben het niet gewend. Maar vervolgde christenen kunnen vaak niet anders. Overdag is het vaak te gevaarlijk. Christenen die gevangen zitten, in een cel of strafkamp, bidden vaak ook juist ’s nachts. Dat is het moment waarop het vaak extra zwaar is voor deze christenen. Zorg over de gezondheid en veiligheid van hun familie, pijn van de martelingen of van de zware arbeid van overdag, ongedierte in de cel, kou of honger houdt hen wakker.

De Nacht van Gebed is ingedeeld in vier blokken van een uur. In elk blok staan enkele landen van de Ranglijst christenvervolging centraal. Wie zich aanmeldt voor de Nacht van Gebed ontvangt online een gebedsboekje met concrete gebedspunten voor deze landen en persoonlijke verhalen van vervolgde christenen. Dit jaar bidden we voor christenen uit Oost Afrika, Nigeria, Sri Lanka, China, Centraal-Afrikaanse Republiek, Syrië, Noord-Korea en Iran.

De Noord-Koreaanse christenen hebben naast Bijbels, voedsel en kleding ook gebed nodig. Gebed om te groeien in geloof, kracht en volharding. Zij vragen daar regelmatig om, omdat ze de kracht ervaren die uitgaat van het wereldwijde gebed. Tegelijkertijd bidden zij ook voor ons. In het gebedsboekje staat onder andere het verhaal van Kim Sang-hwa uit Noord-Korea. Net als vrijwel alle kinderen in Noord-Korea wist zij niet dat haar vader en moeder christen waren. Als ze als 12-jarig meisje ontdekt dat haar ouders een Bijbel in bezit hebben, slaat de paniek en de angst toe. Zelf vertelt zij daarover: “‘Ik smeet het boek door de kamer. Ik trilde van angst. Als iemand dit zou ontdekken, was het honderd procent zeker dat we naar een politieke gevangenis zouden worden gestuurd. Ik vroeg me af aan wie ik het zou vertellen: aan de autoriteiten, de politie of misschien mijn leraar op school.” Ze besloot uiteindelijk toch met haar ouders te praten. Zo hoorde zij het Evangelie en kwam tot bekering. ’s Nachts bidden: het vraagt misschien een offer. Maar we staan niet alleen. In de Bijbel lezen we ook regelmatig dat mensen ‘s nachts bidden. Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12), Paulus en Silas baden om middernacht in de gevangenis (Handelingen 16:25) en toen Petrus gevangen zat, bleef de gemeente ‘s nachts vol vuur bidden (Handelingen 12:5). Die nacht werd Petrus vrijgelaten. Op verschillende plaatsen in de Bijbel worden christenen ook aangespoord om te bidden zonder ophouden, voortdurend en volhardend, dus dag en nacht (1 Thess. 5:17; Rom. 12:12)! Bid u ook mee deze vrijdag? Aanmelden kan via opendoors.nl/nacht.

Jan Noeverman doet in oktober mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea 

Meer berichten