Foto: Pixabay

Buurtbewoners speeltuin De Molen eisen openbaarheid stukken

Rijssen - Buurtbewoners speeltuin De Molen zijn acties en houding gemeente zat en eisen openbaarheid van alle stukken.

 Vooruitlopend op de nieuwe speelvisie voor de gemeente Rijssen-Holten, heeft de gemeente opnieuw geprobeerd de helft van speeltuin De Molen af te sluiten. De buurtbewoners van speeltuin De Molen zijn de acties van de gemeente beu en voelen zich niet serieus genomen in hun argumenten waarom de gehele speeltuin behouden moet blijven. De wethouder kan de vermeende overlast niet concreet maken en het blijft onduidelijk wat de eventuele toezeggingen zijn ten aanzien van verkoop van de speeltuingronden.

Wob-verzoek

De buurt wil inzicht op basis waarvan de gemeente denkt dat de helft van de speeltuin afgesloten kan worden, duidelijkheid over toezeggingen van verkoop van speeltuingronden aan de vier aanwonenden van speeltuin De Molen. En wil inzicht krijgen in de vermeende overlast waar de wethouder het steeds over heeft. Daarom hebben de buurtbewoners formeel een verzoek bij de gemeente neergelegd op basis van de wet openbaarheid bestuur om inzicht te krijgen in alle stukken. Zij wensen op basis van gelijke informatie dat de gemeente met hen in gesprek gaat over het behoud van de gehele speeltuin.

In januari hebben de buurtbewoners gebruik gemaakt van het inspraakrecht in de raad. Namens zo'n honderd huishoudens van Molendijk Zuid, Verenlandweg, Wierdensestraat en deel Stationsdwarsweg zijn toen handtekeningen aangeboden voor het behoud van speeltuin De Molen.

In vervolg hierop is in februari een gesprek geweest waarin bleek dat de gemeente niet wil nadenken met de buurt over mogelijke alternatieven om de gehele speeltuin te behouden en als alternatief noemt dat kinderen op een speelveldje op 1 kilometer afstand kunnen spelen.

Dit betekent dat ook kinderen vanaf 6 jaar daar naar toe zouden moeten, zonder een kindvriendelijke route: onaanvaardbaar volgens de buurt.

Hoewel de vragen van de buurtbewoners in de brieven van januari en maart nog niet beantwoord zijn, werd op 11 mei opnieuw een bouwhek geplaatst om de speeltuin gedeeltelijk af te sluiten zonder de buurt op de hoogte te stellen.

Dankzij vragen van de Christen Unie in de commissie gebied is dat hekwerk enkele dagen later weer verwijderd en wordt (meer) handhaving en toezicht op de vermeende overlast toegezegd. Dat geeft de buurt nog geen gerust gevoel dat toch niet plots een deel van de speeltuin permanent afgesloten wordt, omdat de wethouder over een tijdelijke situatie blijft praten.

Met het verzoek op basis van wet openbaarheid bestuur wensen de buurtbewoners duidelijkheid te krijgen over de vermeende overlast, eventuele toezeggingen over verkoop van speeltuingronden aan aanwonenden en inzicht in onderzoeken en correspondentie tussen gemeente en adviesbureau over de nieuwe Speelvisie in relatie tot speeltuin De Molen. De buurt wil graag, op basis van gelijke informatie, in gesprek met de gemeente over het behoud van de gehele speeltuin.

Meer berichten