Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

Leven en dood

De Stille Week van vorige week eindigde op Stille zaterdag. De dag na de kruisiging en begrafenis van Jezus, de Joodse sabbat. Een dag van rust en stilte. Een dag voor Zijn volgelingen zonder Jezus. Want Jezus was er niet meer.

Dan breekt de volgende morgen aan, de dag na de sabbat. In de Bijbel lezen we dat direct na de sabbat vrouwen naar het graf gaan om het lichaam van Jezus te zalven. Zij treffen een leeg graf aan. De vrouwen zien een engel bij het graf. Hij vertelt hun: “Wees niet bang, want ik weet dat U Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.” Dat is de boodschap van Pasen: Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood en leeft! Hij heeft dood en graf overwonnen. In de Bijbel wordt de dood de straf op de zonde genoemd. Die straf heeft Jezus op zich genomen. Hij is overwinnaar in de strijd met zonde en dood.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat de opstanding uit de dood moeilijk te geloven was, ook voor volgelingen van Jezus. Mensen raken overtuigt omdat Jezus hen ontmoette. Paulus is één van hen. In 1 Korinthe 15 somt hij een lijst van ooggetuigen op, mensen aan wie Jezus na Zijn dood verschenen is. En omdat Jezus Christus is opgestaan, schijft Paulus daar, is er ook een opstanding uit de dood voor christenen. De dood heeft niet het laatste woord!

Dit Paasevangelie geeft ook de vervolgde christenen in Noord-Korea kracht. Het is de reden dat zij bereid zijn hun eigen leven op te geven, in navolging van Jezus. De dood jaagt hen geen angst meer aan, want wie met Jezus leeft zal niet sterven, maar leven!

Dat maakt (vervolgde) christenen in de ogen van leiders zoals Kim Jong-Un staatsgevaarlijk. Zelfs met dreigementen, opsluiting, gevangenschap, martelingen en het doden van christenen lukt het niet om deze christenen hun geloof te laten verloochenen. Net als de discipelen van Jezus: zij zijn vrijwel allemaal gedood omdat zij dit Evangelie bleven verkondigen. Hoe dat kan? Waarom geloven deze christenen het Paasevangelie en waarom geloof ik het Paasevangelie? Omdat Jezus Christus ook vandaag nog leeft. De God van christenen is een levende God, Die zich nog steeds laat kennen. Dat laat de vervolgde kerk zien, dat blijkt uit het leven van vele anderen en in mijn eigen leven.

Omdat ik Jezus zelf ken en dagelijks ervaar dat Hij leeft en kracht geeft. Dat gebeden ook vandaag nog verhoord worden. En dat de dood wel een reële bedreiging is, maar inderdaad geen angst meer aanjaagt! Want Jezus leeft en ik met Hem!

Jan Noeverman doet in oktober mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea.


Meer berichten