Jan Noeverman
Jan Noeverman (Foto: )
Muskathjan

Stille Week

Deze week is de laatste week voor het Paasfeest. Wereldwijd herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus Christus. De week wordt in de christelijke traditie Stille Week genoemd, maar ook wel Goede Week, Lijdensweek of Heilige Week.

De Stille Week begint met Palmzondag en eindigt met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Palmzondag is genoemd naar de zondag waarop Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. Heel veel mensen kwamen Hem met palmtakken in de hand tegemoet en ze spreidden hun mantels uit op de weg om Jezus als koning binnen te halen.

Witte Donderdag is de dag waarop Jezus met Zijn discipelen het Pascha vierde. Voor dat feest kwamen heel veel Joden naar Jeruzalem. De Joden vierden dit feest elk jaar door een lam te slachten en te eten. Het feest herinnerde aan de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van Egypte eeuwen eerder. Door een lam te slachten en het bloed van het lam aan de deurposten en bovendorpel van hun huizen te smeren was hun huis toen beschermd tegen de plaag die de HEERE over Egypte bracht.

Tijdens de laatste Paasmaaltijd die Jezus met zijn discipelen hield, brak Jezus het brood in stukken en gaf elk van Zijn discipelen een stuk. Daarbij zei Hij: “Neem, eet, dit is Mijn lichaam.” Ook nam Jezus de beker met wijn, en zei: “Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Matth. 26:26-28) Jezus weet dat Hij de volgende dag zal sterven. Met deze woorden presenteert Jezus zichzelf als het nieuwe offer, het nieuwe paaslam. Hij geeft aan dat Hij met Zijn offerdood bevrijding geeft uit de slavernij van zonden. Zo krijgt deze Paasmaaltijd rond het geslachte lam een nieuwe betekenis.

Goede Vrijdag verwijst naar de dag waarop Jezus gekruisigd wordt en sterft. Zijn dood als offer voor de zonden, zoals het bloed van het lam in Egypte bevrijding had gebracht. Zo brengt Jezus’ lijden en sterven verlossing van zonden voor ieder die in Hem gelooft. Deze Paasboodschap van lijden, sterven, bevrijding en hoop klinkt al eeuwenlang en zal ook deze week op veel plekken te horen en te zien zijn. Het is een boodschap om stil van te worden en deze week ook echt bij stil te staan. Alleen of samen met anderen.

Hoewel we ook in Rijssen-Holten niet naar de kerk kunnen, gaan kerkdiensten gewoon door. Op hetzelfde moment thuis met vele anderen online de kerkdienst volgen zorgt toch voor onderlinge verbondenheid. Deze periode leert mij wat de vervolgde kerk al veel langer wist: je hoeft elkaar niet altijd te zien of te kennen om je toch verbonden met elkaar te weten en te voelen. Verbonden in Christus, het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik wens u een Stille en Goede Week!

Jan Noeverman doet in oktober 2020 mee aan de Muskathlon in Zuid-Korea. In deze krant schrijft hij regelmatig over zijn voorbereidingen en de vervolgde christenen in Noord-Korea. 

Meer berichten