Overijssel ziet af van handhaving tegen boeren die PAS-melding deden

Boeren en tuinders in de provincie Overijssel kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. De provincie heeft besloten om niet te handhaven tegen een aantal bedrijven die een PAS-melding deden. 

Door de uitspraak van de Raad van State vorig jaar zijn alle PAS-meldingen vernietigd. Deze bedrijven zullen een vergunning moeten krijgen. Dat wil de minister doen, maar dat kost tijd. MOB wilde hier niet op wachten en eiste handhaving van de provincie Overijssel. De provincie heeft deze week besloten deze eis af te wijzen. Dat betekent dat claimclubs Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) niet hun zin krijgen. Dit creëert rust voor de PAS-melders. LTO Noord is blij dat de provincie deze duidelijkheid schept.

LTO Noord is blij dat de provincie nu heeft besloten om niet te handhaven. “Dit creëert rust voor boeren en tuinders,” zegt Haarman. “Het is onverantwoord dat claimclubs als MOB en VL mensen in onzekerheid brengen over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat om ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld. Zij mogen hiervan niet de dupe worden. Het vraagstuk van de meldingsplichtige bedrijven ligt op landelijk niveau. De minister zal ervoor moeten zorgen dat deze bedrijven aan een vergunning worden geholpen. De minister heeft dit toegezegd, maar het is nog niet bekend op welke manier zij dit wil gaan doen. Alle duidelijkheid is er dus nog niet. Als LTO blijven we bovenop dit vraagstuk zitten.”

Meer berichten