Dick Derksen, sponsorloop 4daagse 2019
Dick Derksen, sponsorloop 4daagse 2019 (Foto: eigen foto)
Sport

Vierdaagse loper Dick Derksen zoekt sponsoren

Rijssenaar Dick Derksen (72), hoopt van 21 tot en met 24 juli voor de 21e keer de vierdaagse van Nijmegen te lopen, uitgangspunt is 4x40 km.

Dick: "Dit jaar loop ik weer voor het goede doel: Hart voor Nicaragua, wij als bouwgroep hopen daar in 2021 weer heen te gaan, om de mensen daar te helpen is veel geld nodig, door mij te sponsoren tijdens de vierdaagse hoop ik een steentje bij te dragen. Sponsoren kan door naar de site te gaan, www.devierdaagsesponsorloop.nl doneer nu, en mijn naam in te vullen en de rest wijst zich vanzelf. Hieronder vindt u in het kort wat wij als bouwgroep doen in Nicaragua."

Missie:

De missie van Stichting Hart Voor Nicaragua is het ondersteunen van zendingswerk, diaconaal werk en ontwikkelingswerk in Nicaragua.

Visie:
De visie achter het werk van de Stichting Hart Voor Nicaragua is gebaseerd op:
* De christelijke gemeente is een wereldwijde gemeenschap waarin gelovigen van over de hele wereld voor elkaar verantwoordelijkheid dragen.
* Zending/evangelisatie is een opdracht voor iedereen.
* Processen van verandering en bekering vinden plaats van hart tot hart. Het werk aan de basis (pastoraat, prediking, diaconie, gemeenteopbouw) is daarbij van groot belang.
* Processen van verandering en gemeenteopbouw zijn lange termijn processen die slechts beperkt te plannen zijn.
* Diaconaat is een wezenlijk onderdeel van de christelijke gemeenschap waarbij mensen en middelen wereldwijd ingezet kunnen worden om God en de naaste te dienen.
* Diaconaat beperkt zich niet tot de leden van een geloofsgemeenschap. De Bijbel schrijft in Galaten 6:10: “Doet goed aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs."

Doelen van de Stichting Hart Voor Nicaragua:

Huisvesting meisjes (12-18 jaar)
Wij als Stichting Hart Voor Nicaragua zetten ons in om jonge vrouwen tussen de 12 en 18 jaar te helpen, door middel van het bouwen van huisjes en kamers. Dit omdat er behoefte is aan betere huisvesting en meer privacy vooral voor deze doelgroep.
2. Vorming jeugd (straatbende)
Wij als Stichting Hart voor Nicaragua vinden het belangrijk om ook jongeren uit Nicaragua, die leven aan de rand van de samenleving, te betrekken bij onze bouwprojecten.
3. Kinderwerk (4-12 jaar)
Ook willen wij ons inzetten voor de jonge kinderen. Wij vinden het belangrijk om de jongere kinderen Gods liefde mee te geven. Dit doen wij door uit de bijbel te vertellen, liederen te zingen en samen te knutselen/spelen.
4. Nederlandse Jeugd (18+)
Daarnaast vinden wij het als stichting belangrijk om de Nederlandse jeugd te betrekken bij de projecten. De jeugd maakt op deze manier kennis met een andere cultuur, waardoor beide culturen wat van elkaar kunnen leren.                                         Voor meer informatie kijk op onze website, www.hartvoornica.nl                        

Meer berichten