Coronavirus

Noodopvang kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen

Rijssen/ Holten -Zoals bekend zijn de scholen en de kinderopvang sinds maandag 16 maart op last van de rijksoverheid gesloten. De eerste dagen hebben scholen en kinderopvang de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen verzorgd. Zij hebben met elkaar gezorgd dat de opvang goed verloopt.


Gemeente coördineert noodopvangVanaf woensdag 18 maart heeft het ministerie de verantwoordelijkheid van de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, overgedragen aan de Veiligheidsregio en de gemeenten. De gemeente is verantwoordelijk voor het coördineren van voldoende noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. Daarover onderhouden wij contact met alle kinderopvangorganisaties en scholen. De gemeente Rijssen-Holten heeft de afgelopen dagen een inventarisatie uitgevoerd en is in overleg tot een aantal locaties gekomen waar noodopvang plaatsvindt. De huidige noodopvang geldt voor een periode van drie weken. Voorlopig tot 6 april.


Voor wie is de noodopvang beschikbaar?De rijksoverheid heeft gemeld dat alle scholen en kinderopvang tot 6 april hun deuren moeten sluiten, om zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor kinderen waarvan één of beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep is er wel kinderopvang. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders die op dit moment geen contract hebben.


Ook kinderen waarbij de opvang normaal gesproken in het eigen netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij opa en oma en waarbij dit nu niet meer mogelijk is, kunnen terecht bij de opvang. Wanneer gastouders geen opvang meer aanbieden, dan kunnen de ouders van kinderen een beroep doen op de noodopvang op de diverse locaties. Uitgangspunt bij deze laatste situatie blijft altijd dat dat beide ouders een cruciale functie uitoefenen. Als één ouder werkt in een cruciaal beroep en de partner niet,maar zij de opvang écht niet geregeld krijgen, dan kunnen zij ook een beroep doen op de noodopvang.


Kosten

Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Toch lopen de kosten van de opvang door en misschien maakt u zich hierover zorgen. Wij begrijpen uw zorg, maar willen u op het hart drukken de factuur voor opvang te blijven betalen, zodat uw kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Zo blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de kinderopvangbranche werken nauw samen aan een oplossing hoe we dit achteraf kunnen repareren. Mocht uw inkomen teruglopen, geef dit snel door aan de Belastingdienst, want verdient u minder, dan ontvangt u meer kinderopvangtoeslag.


Locaties voor noodopvang in Rijssen-Holten

Uit de inventarisatie blijkt dat kinderopvanglocaties open zijn en kinderen opvangen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen.. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Op dit moment loopt niemand tegen beperkingen aan; er zijn voldoende pedagogisch medewerkers en het aantal kinderen dat opgevangen moet worden is beperkt. Sommige organisaties kiezen er voor om de opvang te concentreren op locaties. Met ingang van 19 maart zijn onderstaande locaties in overleg aangewezen voor noodopvang:


Rijssen

Columbus Junior, locatie Kiddo Lenfertsweg 27 (088) 234 74 39

Christelijke Kinderopvang De Kindertuinlocatie de Stroekeld: De Stroekeld 139(0548) 636 009

Christelijke Kinderopvang De Kindertuinlocatie het Madeliefje: De Stroekeld 2(0548) 763 840

Holten

Kinderdagverblijf Smallsteps Lageweg 2(0548) 361 887

Kinderdagverblijf en BSO de Vossebelt Schreursweg 306 8178 8182

Columbus Junior, locatie Liezenboerderij Larenseweg 102(088) 234 74 39

Dijkerhoek

Peuteropvang en BSO ’t Knötterheukske Maatmansweg 106 1027 2235

Meer berichten